Πολιτική οικονομία της διεθνούς μετανάστευσης

Κόντης, Αντώνης,

ISBN978-960-02-2751-2
Σελίδες546
Έτος πρώτης έκδοσης2021
Έτος τρέχουσας έκδοσης2021
Διεύθυνση ΣειράςΚόντης, Αντώνης
Σχήμα 14 x 21

21,20

Σε απόθεμα

Τι είναι η διεθνής μετανάστευση; Ποιος και γιατί μεταναστεύει; Με τι κριτήρια επιλέγει τον τόπο προορισμού; Και όταν φθάσει στη χώρα υποδοχής εντάσσεται ομαλά στην κοινωνικοοικονομική ζωή της χώρας ή κινείται σε παράλληλες διαδρομές και σε καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού; Πως και γιατί το κράτος υποδοχής επιδιώκει να επηρεάζει, ποσοτικά και ποιοτικά, τις μεταναστευτικές εισροές και απόθεμα;

Η μελέτη εδράζεται σε μία δια-επιστημονική προσέγγιση με στόχο να δομήσει συστηματικά μία ολοκληρωμένη γνώση για το φαινόμενο και για τη δημόσια ρυθμιστική πολιτική διαχείρισής του σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. Κατασκευάζεται ένα υπόδειγμα Πολιτικής Οικονομίας της Διεθνούς Μετανάστευσης στη βάση του αναλυτικού εκλεκτικισμού με στοιχεία τους θεσμούς, τα συμφέροντα και τις ιδέες.

Εξετάζονται οι τύποι, οι δρώντες, τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της διεθνούς κινητικότητας των ανθρώπων με επιλεγμένα ιστορικά και σύγχρονα μεταναστευτικά ρεύματα. Περιγράφονται αδρομερώς η διαδικασία της μεταναστευτικής απόφασης και οι θεωρίες μετανάστευσης με όρους Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας. Συζητούνται οι δημογραφικές, οικονομικές και πολιτιστικές επιδράσεις της διεθνούς μετανάστευσης στη χώρα υποδοχής.

Σκιαγραφούνται οι βασικές πολιτικοφιλοσοφικές θεωρήσεις και η εφαρμοσμένη μεταναστευτική πολιτική επιλεγμένων γεωγραφικών περιοχών στις διαστάσεις της εξωτερικής και εσωτερικής μεταναστευτικής πολιτικής.

Διατυπώνονται σκέψεις για την παγκόσμια αγορά μετανάστευσης και πληροφορίες για τη μελλοντικής εξέλιξή της. Προτείνεται ένα καντιανό κανονιστικό υπόδειγμα διεθνούς μετανάστευσης που απαντά στο τρίλημμα της –σχετικά– ελεύθερης διεθνούς κινητικότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εθνικής κυριαρχίας.