Πολιτική οικονομικής ανάπτυξης

Βαβούρας, Ιωάννης Σ.,

Οικονομική και θεσμική προσέγγιση

ISBN978-960-02-3227-1
Σελίδες734
Έτος πρώτης έκδοσης2008
Έτος τρέχουσας έκδοσης2016
Έκδοση2η έκδοση
Σχήμα 17 x 24

63,60

Σε απόθεμα

Το βιβλίο αναφέρεται στη διερεύνηση του προβλήματος της οικονομικής ανάπτυξης και των σχέσεών του με ορισμένα άλλα σημαντικά ζητήματα της οικονομικής πολιτικής.

Αποτελείται από 12 κεφάλαια τα οποία προσεγγίζουν τις βασικές οικονομικές και θεσμικές διαστάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης.

Στα κεφάλαια 1 έως και 4 αναλύεται η έννοια της οικονομικής ανάπτυξης (με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη), εξετάζονται οι σχέσεις της με εκείνες της οικονομικής μεγέθυνσης και της εκβιομηχάνισης, διερευνάται το πρόβλημα της μέτρησης της οικονομικής ανάπτυξης και αναλύονται διεξοδικά τα χαρακτηριστικά των αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και οι γενικότεροι παράγοντες ανάσχεσης της διαδικασίας της οικονομικής ανάπτυξης.

Στα κεφάλαια 5 έως και 8 εξετάζονται κατ’ αρχήν οι σημαντικότεροι συντελεστές της οικονομικής ανάπτυξης και συγκεκριμένα η εργασία, η τεχνολογία (με έμφαση στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας) και το κεφάλαιο και κατόπιν διερευνάται το πρόβλημα της χρηματοδότησης της ανάπτυξης.

Στα κεφάλαια 9 έως και 12 αναλύονται ορισμένα ζητήματα της οικονομικής ανάπτυξης που θεωρούνται κρίσιμης σημασίας. Συγκεκριμένα, αναλύεται η σημασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος στη διαδικασία της ανάπτυξης (με έμφαση στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα), διερευνώνται τα προβλήματα της άνισης διανομής του εισοδήματος και της φτώχειας και οι επιπτώσεις τους στην οικονομική ανάπτυξη, εξετάζονται οι σχέσεις μεταξύ παγκοσμιοποίησης και ανάπτυξης και, τέλος, διερευνώνται οι σχέσεις μεταξύ του συστήματος της διακυβέρνησης και της οικονομικής ανάπτυξης.