0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Βιβλία

Πολιτική οικονομικής ανάπτυξης

Οικονομική και θεσμική προσέγγιση
Βαβούρας, Ιωάννης Σ.
ISBN 978-960-02-3227-1
Σελίδες 734
Έτος πρώτης έκδοσης 2008
Έτος τρέχουσας έκδοσης 2016
Έκδοση 2η έκδοση
Διαστάσεις 17 × 24 cm

63,60

Aνήκει στις κατηγορίες:

  • Οικονομική Ανάπτυξη

Το βιβλίο αναφέρεται στη διερεύνηση του προβλήματος της οικονομικής ανάπτυξης και των σχέσεών του με ορισμένα άλλα σημαντικά ζητήματα της οικονομικής πολιτικής.

Αποτελείται από 12 κεφάλαια τα οποία προσεγγίζουν τις βασικές οικονομικές και θεσμικές διαστάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης.

Στα κεφάλαια 1 έως και 4 αναλύεται η έννοια της οικονομικής ανάπτυξης (με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη), εξετάζονται οι σχέσεις της με εκείνες της οικονομικής μεγέθυνσης και της εκβιομηχάνισης, διερευνάται το πρόβλημα της μέτρησης της οικονομικής ανάπτυξης και αναλύονται διεξοδικά τα χαρακτηριστικά των αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και οι γενικότεροι παράγοντες ανάσχεσης της διαδικασίας της οικονομικής ανάπτυξης.

Στα κεφάλαια 5 έως και 8 εξετάζονται κατ’ αρχήν οι σημαντικότεροι συντελεστές της οικονομικής ανάπτυξης και συγκεκριμένα η εργασία, η τεχνολογία (με έμφαση στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας) και το κεφάλαιο και κατόπιν διερευνάται το πρόβλημα της χρηματοδότησης της ανάπτυξης.

Στα κεφάλαια 9 έως και 12 αναλύονται ορισμένα ζητήματα της οικονομικής ανάπτυξης που θεωρούνται κρίσιμης σημασίας. Συγκεκριμένα, αναλύεται η σημασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος στη διαδικασία της ανάπτυξης (με έμφαση στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα), διερευνώνται τα προβλήματα της άνισης διανομής του εισοδήματος και της φτώχειας και οι επιπτώσεις τους στην οικονομική ανάπτυξη, εξετάζονται οι σχέσεις μεταξύ παγκοσμιοποίησης και ανάπτυξης και, τέλος, διερευνώνται οι σχέσεις μεταξύ του συστήματος της διακυβέρνησης και της οικονομικής ανάπτυξης.

Σχετικά προϊόντα