Ποσοτική μικροοικονομική θεωρία – Μέρος B

Κωνσταντινίδης, Δημήτριος Γ.,

ISBN978-960-02-3508-1
Σελίδες324
Έτος πρώτης έκδοσης2020
Έτος τρέχουσας έκδοσης2020
ΤόμοςB
Σχήμα 17 x 24

20,14

Σε απόθεμα

H ποσοτική μικροοικονομική θεωρία παρέχει μια ολοκλη­ρωμένη και εμπεριστατωμένη ερμηνεία των οικονομι­κών φαινομένων που ζούμε στην εποχή μας. Με το βιβλίο αυτό δίνεται η δυνατότητα να δούμε μια νέα θεώρηση των φαινομένων δυναμικής ισορροπίας στις αγορές.

Το κείμενο καλύπτει τη διδακτέα ύλη στο δεύτερο εξα­μηνιαίο μάθημα της μικροοικονομικής θεωρίας. Η επιλογή του υλικού έγινε με στόχο να παρουσιαστεί o κύριος όγκος των αποτελεσμάτων που συσσωρεύτηκαν τις τελευταίες δε­καετίες στη μικροοικονομική θεωρία μέσα από ένα σύντομο και κατανοητό σύγγραμμα. Οι έννοιες που προαπαιτούνται για την εμπέδωση του πονήματος είναι οι βασικές έννοιες της μαθηματικής επιστήμης όπως διδάσκονται σε Μαθημα­τικά και Οικονομικά Τμήματα. Ο φοιτητής ενθαρρύνεται να ασχοληθεί με τις ασκήσεις, έτσι ώστε να εμπεδώσει τη θεω­ρία και να αποκτήσει την απαραίτητη οικονομική διαίσθηση. Τέλος, στη βιβλιογραφία δίνεται ένα συνοπτικό σχήμα των σύγχρονων επιτευγμάτων της μικροοικονομικής επιστήμης και ανοίγεται ο δρόμος για πιο συστηματική κατανόηση των επιμέρους φαινομένων της αγοράς.