Ψυχολογία της προσωπικότητας

Larsen, Randy J., Buss, David M.,

Πεδία γνώσης σχετικά με την ανθρώπινη φύση

ISBN978-960-02-3545-6
Σελίδες884
Έτος πρώτης έκδοσης2020
Έτος τρέχουσας έκδοσης2020
Επιστημονική επιμέλειαΠοταμιάνος, Γρηγόρης
Σχήμα 21 x 29

74,20

Σε απόθεμα

Οι Randy Larsen και David Buss μέσα από το βιβλίο Ψυχολογία της Προσωπικότητας: Πεδία Γνώσης Σχετικά με την Ανθρώπινη Φύση επιδιώκουν να δείξουν πώς οι επιστήμονες προσεγγίζουν τη μελέτη της προσωπικότητας. Σημαντικά ευρήματα, τόσο κλασικά όσο και σύγχρονα, παρουσιάζονται στο πλαίσιο έξι σημαντικών πεδίων –το πεδίο της Προδιάθεσης, το Βιολογικό, το Ενδοψυχικό, το Γνωστικό-Εμπειρικό, το Κοινωνικό και Πολιτισμικό, και πεδίο της Προσαρμογής– προσφέροντας τα θεμέλια για την ανάλυση και την κατανόηση της ανθρώπινης προσωπικότητας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Το Κεφάλαιο 2 περιλαμβάνει μια νέα συζήτηση για τις μεθόδους εμπειρικής δειγματοληψίας στην προσωπικότητα, συμπεριλαμβανομένων των αναρτήσεων σε Facebook, Instagram και Twitter, καθώς και μια νέα συζήτηση για την κοινωνική επιθυμητότητα ως σύνολο απαντήσεων.

Στο Κεφάλαιο 4 προστίθεται επιπλέον υλικό σχετικά με την αλληλεπίδραση ατόμου – κατάστασης και τη συνοχή της προσωπικότητας, καθώς και νέο υλικό για τα γνωρίσματα της προσωπικότητας ως κατανομές πυκνότητας συγκεκριμένων διαχρονικών συμπεριφορών και για τα ερωτηματολόγια προσωπικότητας στον χώρο εργασίας.

Το Κεφάλαιο 17 περιλαμβάνει νέο υλικό στο πεδίο της εξάρτησης/αλληλεξάρτησης σε σχέση με τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογικές εξελίξεις, επίσης νέο υλικό σχετικά με το σημείο ελέγχου σε καταστάσεις στις οποίες η τεχνολογία ίσως ασκεί έλεγχο σε ένα μέρος της ζωής μας, καθώς και νέο υλικό ως προς την εφαρμογή του επεξηγηματικού στιλ σε ομάδες.

Οι Ασκήσεις, οι Πιο Κοντινές Ματιές και οι Εφαρμογές, που εμπλουτίζουν τα διάφορα κεφάλαια, ενισχύουν τη μαθησιακή εμπειρία των φοιτητών.