Συνθήκες τοπικών καινοτομιών

Συλλογικό έργο,

Η σημασία των επικοινωνιακών μηχανισμών και των τοπικών αφηγημάτων

ISBN978-960-02-3839-6
Σελίδες286
Έτος πρώτης έκδοσης2021
Έτος τρέχουσας έκδοσης2021
ΕπιμέλειαΧλέπας, Νικόλαος-Κομνηνός - Κολιαστάσης, Πάνος
Σχήμα 17 x 24

15,90

Σε απόθεμα

Η οικονομική αναδιάρθρωση, η κλιματική και η δημογραφική αλλα­γή, η μετανάστευση, αποτελούν ζωτικές προκλήσεις για τις πόλεις μας: Ορισμένες καταφέρνουν να κινητοποιήσουν πόρους και δυναμικό, έτσι ώστε να εισαγάγουν θεσμικές, πολιτισμικές, κοινωνικές και τεχνικές καινοτομίες, ενώ άλλες υστερούν. Σε αυτό το βιβλίο επιχειρείται να δοθεί μια απάντηση στο εξής ερώτημα: Ποιες είναι οι κρίσιμες συνθήκες για την ανάπτυξη τοπικών καινοτομιών; Μέχρι πρόσφατα, οι συνθήκες που καθορίζουν τις καινοτομίες αναζητήθηκαν κυρίως στο θεσμικό πλαίσιο, τις ομάδες πίεσης, τα κοινωνικά και τα οικονομικά χαρακτηριστικά. Όμως εδώ επιλέγεται μια διαφορετική προσέγγιση που επικεντρώνεται στην επικοινωνιακή αλληλεπίδραση: Στους τρόπους, δηλ., με τους οποίους οι τοπικοί δρώντες αναπτύσσουν μια κοινή αντίληψη ως προς τα παραπάνω δεδομένα καθώς και ως προς τους συνεπαγόμενους περιορισμούς και τις προσφερόμενες δυνατότητες. Τα κείμενα του βιβλίου βασίζονται σε μια εκτεταμένη εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 10 πόλεις στην Ελλάδα και τη Γερμανία, και βασίστηκε στη συστηματική ανάλυση (και με τη χρήση λογισμικού) των εμπειρικών ευρημάτων από περισσότερα από 3.000 κείμενα και 200 συνεντεύξεις. Η εν λόγω έρευνα χρηματοδο­τήθηκε από τη ΓΓΕΤ και το Γερμανικό Υπουργείο Έρευνας και ολοκλη­ρώθηκε ομαλά παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν εξαιτίας της παν­δημίας. Βασική φιλοδοξία όλων των συγγραφέων αυτού του τόμου είναι η συμβολή τους στο σχετικό δημόσιο διάλογο και στην προα­γωγή των τοπικών καινοτομιών που χρειάζονται οι πόλεις μας.

Οι συγγραφείς του τόμου

Björn Egner, Hubert Heinelt, Max A. Kayser, Melina Lehning, Αλεξία Τιμοθέου, Γιώργος Τεριζάκης, Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας, Πάνος Κολιαστάσης