Συστημική Κοστολόγηση

Ψηφιακή Διοικητική Κοστολόγηση ομίλου εταιριών και εταιρίας

ISBN978-960-02-3521-0
Σελίδες270 + ένθετα
Έτος πρώτης έκδοσης2023
Έτος τρέχουσας έκδοσης2023
Σχήμα 17 x 24

29,68

Σε απόθεμα

To παρόν εγχειρίδιο αναφέρεται στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη ως και στην εφαρμογή του συστήματος κοστολόγησης. Ακολουθεί πέ­ραν του θεωρητικού και πρακτικό τρόπο αναφοράς καλύπτοντας και τις τρεις μορφές δραστηριότητας ήτοι βιομηχανική, εμπορική και πα­ροχής υπηρεσιών.
Η όλη του ανάπτυξη έχει αποτελεσματικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι πέραν της κατάρτισης αφορά και σε επαγγελματική χρήση, μέσω της παρεχόμενης ψηφιακής εφαρμογής.
Απευθύνεται σε ιδιώτες και στελέχη επιχειρήσεων που απασχολού­νται τόσο στην Οικονομική και λοιπές Διευθύνσεις της λειτουργίας Διοίκησης, όσο και στις Διευθύνσεις των λειτουργιών Παραγωγής και Διάθεσης.

Συγγραφέας

Παϊκόπουλος Γεώργιος Η.

Ο Γιώργος Παϊκόπουλος είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος οικονομικού τμήματος της σχολής Νομικών και Οικονομικών επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος τίτλου προγραμματιστού και αναλυτού συστημάτων.
Έχει διατελέσει υπεύθυνος και σύμβουλος προϋπολογισμού και κοστολόγησης σε πολυεθνικές και μεγάλες Ελληνικές επιχει­ρήσεις του ιδιωτικού και ευρύτερου κρα­τικού τομέα, τόσο με βιομηχανική όσον και με εμπορική και παροχής υπηρεσιών δραστηριότητα, όπου έχει αναπτύξει μελέτες και μηχανογραφημένες σε σύγχρονα περιβάλλοντα εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων προϋπολογισμού και κοστολόγησης. Επίσης έχει πολυετή διδακτική εμπειρία σε εισηγήσεις προς σπουδαστές, πτυχιούχους και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, συνεργαζόμενος με μεγάλους εκπαιδευτικούς φορείς σε σεμινάρια εξω­επιχειρησιακού και ενδοεπιχειρησιακού επιπέδου, για θέματα σχετικά με την ανά­πτυξη πληροφοριακών συστημάτων προϋ­πολογισμού και κοστολόγησης.