Στρατηγικό management για πολιτικά κόμματα – Δεύτερη έκδοση

 

ISBN978-960-02-4260-7
Κωδικός βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ133030715
Σελίδες296
Έτος πρώτης έκδοσης2022
Έτος τρέχουσας έκδοσης2024
Έκδοση2η αναθεωρημένη έκδοση
Σχήμα 14 x 21

Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται μια θεωρητική προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο τα πολιτικά κόμματα θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη φιλοσοφία, τα πρότυπα διοίκησης και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν στις επιχειρήσεις-πρότυπα, όσον αφορά στον τρόπο λήψης αποφάσεων και στον σχεδιασμό των πολιτικών.

Για την καλύτερη κατανόηση και τον εντοπισμό των «κοινών τόπων» μεταξύ των δύο αυτών πεδίων, γίνεται ατομική και συνδυαστική ανάλυση των αντικειμένων που εξετάζονται. Στο εν λόγω πόνημα αποδίδεται, με την προσήκουσα επιμέλεια, μια σφαιρική εικόνα για θέματα που αφορούν στην τυπολογία των πολιτικών κομμάτων και την εξέλιξή τους, στα μοντέλα της δημόσιας διοίκησης, στους σύγχρονους προβληματισμούς γύρω από τα πολιτικά κόμματα, στα πρότυπα διοίκησης των επιχειρήσεων, στη μελέτη του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος αυτών κ.ά.

Με τη σκέψη πως αυτό που χρειάζονται τα κόμματα είναι ο επαναπροσδιορισμός των αξιών, η καλύτερη οργάνωση, η υιοθέτηση νέων, εκσυγχρονισμένων πρακτικών και η εξυγίανση παλαιωμένων μεθόδων που έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς στην κάλυψη των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας, υποστηρίζεται πως σε μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο λήψης αποφάσεων μπορούν να υιοθετηθούν οι αρχές του στρατηγικού management. Η μελέτη αυτή εξετάζει πώς οι υγιείς επιχειρήσεις-πρότυπα, οι οποίες προσαρμόστηκαν, μελέτησαν και υιοθέτησαν καλές πρακτικές που τους επέτρεψαν όχι μόνο να παραμείνουν βιώσιμες, αλλά και να καταστούν επικερδείς, μπορούν να αποτελέσουν οδηγό εκσυγχρονισμού και αποτελεσματικότητας των πολιτικών κομμάτων.

Συγγραφέας

Κάντα Δέσποινα Ν.

Η Δέσποινα Κάντα είναι πολιτική επιστήμονας, απόφοιτη του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές της στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Ολικής Ποιότητας με Διεθνή Προσανατολισμό - MBA TQM International» του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπως και στο Πρόγραμμα «MA in Governance» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (European Public Law Organization - EPLO), ως υπότροφος του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ). Έχει εργαστεί σε διοικητικές θέσεις, στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, και ως εξωτερικός συνεργάτης σε πολιτικά γραφεία και οργανισμούς, ενώ αρθρογραφεί σχετικά με τις πολιτικές επιστήμες και το management.