0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Βιβλία

Το εγκληματικό φαινόμενο στην Ελλάδα σήμερα

Δεδομένα και αναγνώσεις
Τσίγκανου, ΙωάνναΚουτσούκου, ΗλέκτραΛαμπράκη, ΙουλίαΛεμπέση, Μάρθα
ISBN 978-960-02-3215-8
Σελίδες 412
Έτος πρώτης έκδοσης 2016
Έτος τρέχουσας έκδοσης 2016
Διαστάσεις 17 × 24 cm

31,80

Aνήκει στις κατηγορίες:

  • Κοινωνικές Επιστήμες
  • Κοινωνιολογία

Στον παρόντα τόμο περιλαμβάνονται συγκεκριμένες όψεις της ανάγνωσης των επίσημων στατιστικών δεδομένων για το έγκλημα. Στόχος είναι το έργο αυτό να αποτελέσει αφετηρία σκέψης για την κατανόηση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών των ποσοτικών δεδομένων για το έγκλημα στη χώρα μας, καθώς και των προβλημάτων που προκύπτουν για τον/την ερευνητή/-τρια που επιθυμεί τη διαχρονική ή συγχρονική τους χρήση σε τοπικό ή/και διεθνές συγκριτικό επίπεδο, μέσα από το σχεδιασμό ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος συλλογής, τεκμηρίωσης και αναζήτησης των συναφών δεδομένων.

Ο τόμος προέκυψε από μελέτες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της υλοποίησης ευρύτερου ερευνητικού προγράμματος του ΕΚΚΕ με τίτλο: «Δυναμική Διαχείριση Βάσεων Κοινωνικών Δεδομένων και Χαρτογραφικών Αναπαραστάσεων (So.Da.Map.)» της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων – ΚΡΗΠΙΣ».

Η φύση του συνολικού εγχειρήματος παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης των κοινωνικο-δημογραφικών στοιχείων των απογραφών πληθυσμού σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων, τα διαθέσιμα στοιχεία για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, πληροφορίες για τις κοινωνικές αντιπαραθέσεις και τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για το έγκλημα. Ως εκ τούτου, προσδίδει νέες σημαντικές δυνατότητες ανάγνωσης και κατανόησης της εξέλιξης του εγκληματικού φαινομένου, τόσο σε επίπεδο επικράτειας όσο και σε μικρότερες χωρικές και διοικητικές κατατμήσεις κατά γεωγραφικές περιφέρειες ή νομούς της χώρας. Πρόκειται δηλαδή για ένα συνολικό εγχείρημα συνδυασμού ουσίας, μεθόδου και τεχνικής.

Σχετικά προϊόντα