Το φαινόμενο της διαγενεακής μεταβίβασης της φτώχειας

Φιλιππακοπούλου, Θεωνή Π.,

Μελέτη περίπτωσης

ISBN978-960-02-3821-1
Σελίδες212
Έτος πρώτης έκδοσης2022
Έτος τρέχουσας έκδοσης2022
Επιμέλεια κειμένωνΠαπαγεωργίου, Ανδρέας
ΠρόλογοςΛύτρας, Ανδρέας Ν.
Σχήμα 14 x 21

13,78

Σε απόθεμα

Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται το θέμα της διαγενεακής μεταβί­βασης της φτώχειας και της αποστέρησης και έχει προέλθει από διπλωματική εργασία ειδίκευσης, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Παιδαγωγικού Τμή­ματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) στην κατεύθυνση «Κοινωνιο­λογία και Σύγχρονη Βιομηχανική Κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης».

Ο σκοπός της μελέτης είναι διττός: αφενός, να προσεγγίσει θεωρητικά το ζήτημα της διαγενεακής μεταβίβασης της ελλειμματικότητας, και αφετέρου, να διαπιστώσει, ερευνητικά, την ύπαρξη, ή μη, της δια­γενεακής μεταβίβασης της ελλειμματικότητας στον υπό μελέτη πληθυ­σμό, με γνώμονες την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατηγορία.

Η εν λόγω έρευνα έλαβε χώρα σε μια επαρχιακή περιοχή, την ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων, και το δείγμα συνέθεσαν εξήντα πέντε άτομα, καθώς, και οι οικογένειες αυτών, σε εύρος τριών γε­νεών. Ως ερευνητική στρατηγική αξιοποιήθηκε η μελέτη περίπτωσης και ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων το ερωτηματολόγιο, ενώ, η ανάλυση των στοιχείων βασίστηκε σε ένα σταθμισμένο μοντέλο ερμηνείας, που δομήθηκε για τις απαιτήσεις της παρούσας ερευνητικής προσέγγισης.

Το βιβλίο απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να εμβαθύνουν στην έκφανση των κοινωνικών ανισοτήτων που αφορά στη διαγενεα­κή τους διάσταση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, καθώς, προτείνεται, αλλά, και εφαρμόζεται, μία καινοτόμος μέθοδος ανάλυσης των κοινωνικών δεδομένων, σχετικές με το υπό μελέτη ζήτημα.