Το μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό

Συλλογικό έργο,

σχέσεις, αντιλήψεις, δράσεις

ISBN978-960-02-3627-9
Σελίδες494
Έτος πρώτης έκδοσης2020
Έτος τρέχουσας έκδοσης2020
Διεύθυνση ΣειράςΨημμένος, Ιορδάνης
ΕπιμέλειαΨημμένος, Ιορδάνης
Διόρθωση κειμένουMιμίδου, Ευαγγελία
Σχήμα 14 x 21

25,44

Σε απόθεμα

Το μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό υπήρξε πάντα στο κέντρο του ακαδημαϊ­κού ενδιαφέροντος. Σε αυτόν τον τόμο εξετάζονται οι σχέσεις που αναπτύσσο­νται στον τόπο προέλευσης και υποδοχής, στην παραγωγική διαδικασία και στην ευρύτερη κοινωνία, οι αντιλήψεις για την οικονομία, την πολιτική και πολιτισμική οργάνωση, και οι δράσεις αντίστασης, σύγκρουσης και ανάπτυξης της ζωής. Οι τρεις αυτές παράμετροι αποτέλεσαν βασικά θέματα και εργαλεία ανάλυσης στις αν­θρωπιστικές και στις κοινωνικές επιστήμες και επιπλέον ανέδειξαν πολλές πτυχές της θεωρητικής και εμπειρικής έρευνας στον εικοστό και εικοστό πρώτο αιώνα.

Στόχος του παρόντος τόμου από τη μια πλευρά είναι η αναζωογόνηση των βα­σικών σημείων αναφοράς αυτής της παραπάνω μακράς παράδοσης. Από την άλλη πλευρά ο στόχος είναι το άνοιγμα διαλόγου γύρω από τη σημασία και συμβολή του μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού στην κοινωνική ανάπτυξη. Για την εκπλή­ρωση αυτών των στόχων συνεργάστηκαν επιστήμονες από διαφορετικές πειθαρχί­ες, προσφέροντας μέσα από την πολύχρονη διδακτική και ερευνητική εμπειρία τους έναν πολύτιμο οδηγό προσέγγισης, ανάλυσης και σκέψης για το μέλλον της μελέτης του μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού.