Το οικοσύστημα της επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα

Προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης του 2ου Πυλώνα ασφάλισης

ISBN978-960-02-4262-1
Σελίδες180
Έτος πρώτης έκδοσης2024
Έτος τρέχουσας έκδοσης2024
Βάρος (g)372
Σχήμα 17 x 24

12,72

Σε απόθεμα

Η ανά χείρας έκδοση επιδιώκει να «φωτίσει» τον μικρόκοσμο του Οικοσυστήματος του 2ου Πυλώνα Ασφαλιστικής Προστασίας (Επαγγελματική Ασφάλιση), αναδεικνύοντας τα ζωτικά οφέλη του θεσμού στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Ο θεσμός της Επαγγελματικής Ασφάλισης αποτελεί μία εμβληματική πρωτοβουλία συλλογικού χαρακτήρα των κοινωνικών εταίρων (εργοδότες και εργαζόμενοι), ο οποίος λόγω των ιδιαίτερων ιδεολογικών και επιχειρησιακών του χαρακτηριστικών δεν πρέπει να συγχέεται αφενός με τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης (υποχρεωτική και αυτοδίκαια κάλυψη), αφετέρου με τα ιδιωτικά (ομαδικά ή προσωπικά) συνταξιοδοτικά προγράμματα (προαιρετική κάλυψη), που σχεδιάζονται και διαχειρίζονται από επιχειρήσεις της ασφαλιστικής αγοράς.

Η σχετική ανάλυση προσεγγίζει την Επαγγελματική Ασφάλιση ως ένα εμπειρικά δοκιμασμένο μηχανισμό συστηματικής και μακροπρόθεσμης αποταμίευσης που διασφαλίζει την επάρκεια του συνταξιοδοτικού εισοδήματος και συμβάλλει στην κατοχύρωση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης μετά την αποχώρηση από την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η έκδοση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους σχεδιαστές των πολιτικών της συνταξιοδοτικής προστασίας, τους ερευνητές των νέων πλουραλιστικών εργαλείων του Κοινωνικού Κράτους καθώς και τους κοινωνικούς εταίρους που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα του θεσμού.

Συγγραφέας

Νούνης Χρήστος Π.

O Χρήστος Π. Νούνης είναι οικονομολόγος, διδάκτωρ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος πιστοποιητικών επαγγελματικής επάρκειας των τίτλων «Αναλυτής Μετοχών και της Αγοράς» και «Υπεύθυνος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Είναι στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, αιρετός Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.), ιδρυτικός Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) και μέλος του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ). Από το 2008 είναι μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ασφαλιστικών Οργανισμών του Ε.Φ.Κ.Α. ενώ την περίοδο 2018-2022 ήταν εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του Επαγγελματικού Ταμείου Ασφάλισης Οικονομολόγων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ε.Τ.Α.Ο.).

Διαθέτει μακρά επαγγελματική εμπειρία σε θέματα κεφαλαιαγοράς, επενδύσεων και ιδιωτικής και επαγγελματικής ασφάλισης καθώς και μακρόχρονη διδακτική εμπειρία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη του πυλώνα της επαγγελματικής ασφάλισης και στην βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών πολιτικών. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε σημαντικά διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Economic History Review Journal, European Financial Management Journal κ.ά.).