Τραπεζικό περιβάλλον

Αλεξάκης, Παναγιώτης, Ψυχογυιός, Δημήτριος,

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα

ISBN978-960-02-3664-4
Σελίδες288
Έτος πρώτης έκδοσης2020
Έτος τρέχουσας έκδοσης2020
Σχήμα 17 x 24

25,44

Σε απόθεμα

Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος αναφέρεται στην παροχή χρημα­τοδότησης στην οικονομία. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λειτουργούν ως οι βασικοί ενδιάμεσοι στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μεταφέροντας κεφάλαια από τους αποταμιευτές σε αυτούς που χρειάζονται κεφάλαια, δηλαδή στις επιχει­ρήσεις, τους οργανισμούς και τους ιδιώτες.

Το παρόν εγχειρίδιο είναι κατάλληλο για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής. Πραγματεύεται θέματα που αφο­ρούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Παρέχει το εννοιολογικό πλαίσιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κατανοήσει ο ανα­γνώστης το χρηματοπιστωτικό σύστημα και πώς αλληλεπιδρούν οι συμμετέχοντες σε αυτό και τέλος γιατί υπάρχουν αγορές. Περιγράφεται κάθε τύπος χρηματοπιστω­τικής αγοράς, με έμφαση στους τίτλους που διαπραγματεύονται και τη συμμετοχή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, Κεφάλαια 1 έως 3, αναλύονται οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου και τα είδη διαμεσολάβησης στις αγορές αυτές. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, Κεφάλαιο 4, περιγράφονται οι τρόποι ελέγχου και εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τέλος, στο τρίτο μέρος του βιβλίου, Κεφάλαια 5 έως 8, παρουσιάζονται θέματα που αφορούν τη Διεθνή Τραπεζική.