Βιοενέργεια και βιοκαύσιμα

Τσατήρης, Μιχαήλ Ν.,

ISBN978-960-02-3407-7
Σελίδες194
Έτος πρώτης έκδοσης2018
Έτος τρέχουσας έκδοσης2018
Σχήμα 14 x 21

10,60

Σε απόθεμα

Κατηγορίες: ,

Καθώς τα ορυκτά καύσιμα αναπότρεπτα εξαντλούνται, το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων στράφηκε σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, μια εκ των οποίων είναι η βιοενέργεια και τα βιοκαύσιμα. Το βιβλίο αυτό μελετάει α) την βιομάζα γενικά ως πηγή ενέργειας και βιοκαυσίμων, β) τις εφαρμογές ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας που μπορεί να είναι η κάλυψη αναγκών θέρμανσης ή και ηλεκτρισμού σε γεωργικές και άλλες βιομηχανίες, η θέρμανση θερμοκηπίων, η τηλεθέρμανση κατοικημένων περιοχών, η συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού, γ) τις ενεργειακές καλλιέργειες, δασικές και γεωργικές, δίνοντας μια γενική περιγραφή, τις βιολογικές απαιτήσεις, τις καλλιεργητικές φροντίδες και την απόδοση κάθε μίας από αυτές, δ) την ξυλώδη βιομάζα για παραγωγή ενέργειας, δίνοντας τις διάφορες μορφές δασικής βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς όπως τα καυσόξυλα, τα υπολείμματα συγκομιδής και κατεργασίας ξύλου, τα προϊόντα καλλιέργειας και καθαρισμών του δάσους και τις φυτείες δασοπονικών ειδών μικρού περιτρόπου χρόνου για παραγωγή ενέργειας, ε) την εφοδιαστική αλυσίδα της ξυλώδους βιομάζας αναφορικά με την μετατροπή-θρυμματισμό, αποθήκευση και μεταφορά της βιομάζας στον τελικό χρήστη για την παραγωγή ενέργειας και βιοκαυσίμων.

Σκοπός του βιβλίου είναι να δοθούν σε κάθε ενδιαφερόμενο τα απαραίτητα εκείνα εφόδια που θα του επιτρέψουν να μελετά και να εμβαθύνει και τελικά να μπορεί να αντιμετωπίζει και να επιλύει προβλήματα σχετιζόμενα με την βιοενέργεια και τα βιοκαύσιμα και ειδικότερα να είναι σε θέση να:

► Αναγνωρίζει τους διάφορους τύπους και προελεύσεις της βιομάζας, τα χαρακτηριστικά της καθώς και τις διάφορες τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησής της και τα αντίστοιχα παραγόμενα προϊόντα.

► Επιλύει ζητήματα σχετικά με τις δυνατότητες ενεργειακής αξιοποίησης των διαφόρων τύπων και προελεύσεων της βιομάζας. Αξιολογεί α) το υφιστάμενο δυναμικό και τις προοπτικές αξιοποίησης της βιομάζας για την παραγωγή βιοενέργειας και βιοκαυσίμων, β) τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την αξιοποίηση της βιομάζας ως πηγής ενέργειας, και γ) την συμβολή της βιοενέργειας και των βιοκαυσίμων στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.