Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Η ενσωμάτωση των 17 στόχων του ΟΗΕ

Οικονομικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις

ISBN978-960-02-3748-1
Σελίδες322
Έτος πρώτης έκδοσης2021
Έτος τρέχουσας έκδοσης2021
Σχήμα 14 x 21

12,72

Σε απόθεμα

Η επιτακτική ανάγκη ενεργοποίησης της παγκόσμιας κοινότητας για τη βιώσιμη ανάπτυξη (κράτη, κυβερνήσεις, κοινωνία πολιτών), απαιτεί μετρήσιμους δείκτες, επιχειρησιακά εργαλεία και οικονομικά υποδείγμα­τα αποτίμησης του περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων και των αντίστοιχων πολιτικών, ώστε να μην παραμείνουν οι διεθνείς πολιτικές και ειδικότερα η Agenda 2030 και οι 17 Στόχοι του ΟΗΕ, για μια ακόμη φορά ένα ευχολόγιο.

Σε αυτό συνίσταται και η συμβολή του παρόντος βιβλίου: στη διασύν­δεση των μεθόδων οικονομικής αποτίμησης με την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της εφαρμογής των 17 Στόχων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το κεντρικό ζήτημα της παρούσας επιστημονικής συμβολής επικεντρώ­νεται στην σχέση οικονομίας και περιβάλλοντος και ειδικά στα εργαλεία οικονομικής αξιολόγησης.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος του βιβλίου δίνεται έμφαση στην δι­εξοδική ανάλυση των θεωριών, εργαλείων και υποδειγμάτων που χρησι­μοποιεί η οικονομική επιστήμη για να ερμηνεύσει το περιβάλλον και τις επιπτώσεις της οικονομικής δραστηριότητας σε αυτό.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου αναλύονται επιλεγμένες διεθνείς πο­λιτικές για το περιβάλλον και την κλιματική κρίση, που οδήγησαν στην Agenda 2030 και στους 17 Στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για όλο τον πλανήτη.

Συγγραφέας

Ζέφη Δημαδάμα

Ζέφη Δημαδάμα

Η Ζαφειρούλα (Ζέφη) Δημαδάμα κατέχει διδακτορικό δίπλωμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Οικονομικής Ανάπτυξης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη (Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Εργάζεται και διδάσκει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας καθώς και στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, στο Τμήμα Οικολογίας και Περιβάλλοντος. Έχει συμμετάσχει σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες και έχει συγγράψει άρθρα σε συλλογικούς τόμους και σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα κύρια επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις πολιτικές ανάπτυξης και περιβάλλοντος, στη διαχείριση περιβάλλοντος, στην οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη, στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και πολιτική περιβάλλοντος, στα συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος και στην τοπική αυτοδιοίκηση.