Χρηματοοικονομικά της αειφόρου ανάπτυξης

Σεπετής, Αναστάσιος Κ.,

Η συμβολή των πολιτικών και των χρηματοοικονομικών μεθόδων στην Αειφόρο Ανάπτυξη και στο νέο Κοινωνικό Κράτος

ISBN978-960-02-3612-5
Σελίδες518
Έτος πρώτης έκδοσης2020
Έτος τρέχουσας έκδοσης2020
Σχήμα 17 x 24

32,86

Σε απόθεμα

Η ανά χείρας έκδοση επιδιώκει να αναδείξει το ρόλο και τα πλεονεκτήματα της συμβολής των ‘Χρηματοοικονομικών της Αειφόρου Ανάπτυξης’ στην αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων οικονομικής ανάπτυξης, περιβαλλοντικής διαχείρισης, εταιρικής διακυβέρνησης και κοινωνικής συνοχής, που συζητούνται από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 στο επίπεδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών. Η σχετική ανάλυση προσεγγίζει με θεωρητικά και επιχειρησιακά κριτήρια κρίσιμα πεδία για την κατανόηση του πεδίου των ‘Χρηματοοικονομικών της Αειφόρου Ανάπτυξης’, όπως η ‘Αειφόρος Αγορά Κεφαλαίου’, η ‘Αειφόρος Πληροφορία’ και το Αειφόρο Επιτόκιο’.

Παράλληλα, εξετάζεται η (συχνά υποτιμημένη) σχέση μεταξύ των Πολιτικών για την Αειφορία και των Κοινωνικών Πολιτικών στο πλαίσιο της νέας δυναμικής ατζέντας για το Ενεργητικό Κοινωνικό Κράτος, που δεν περιορίζεται πλέον στην μονοδιάστατη χορήγηση επιδοματικών παροχών αλλά δημιουργεί ευκαιρίες προόδου και εξέλιξης για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η έκδοση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς, ερευνητές και σχεδιαστές των πολιτικών της Αειφόρου Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν με αντικειμενικό τρόπο ένα κοινωνικά προσανατολισμένο υπόδειγμα των ‘Χρηματοοικονομικών της Αειφόρου Ανάπτυξης’.