Χρηματοοικονομική διαχείριση – Δεύτερη έκδοση

Αρχές και εφαρμογές

ISBN978-960-02-4099-3
Κωδικός βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ122082261
Σελίδες1052
Έτος πρώτης έκδοσης2015
Έτος τρέχουσας έκδοσης2023
Βάρος (g)2882
Επιστημονική επιμέλειαΧρήστος Α. Γκρος, Απόστολος Αθ. Δασίλας, Δημήτριος Ψυχογυιός, Σπύρος Παπαθανασίου
Έκδοση
Σχήμα 21 x 29

85,99100,70

Κωδικός προϊόντος: 008990 Κατηγορίες: , , ,

Μελετώντας το ανά χείρας βιβλίο, μπορεί κάποιος να πραγματοποιήσει την πρώτη του γνωριμία με έννοιες που σχετίζονται με τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων και τις τέσσερις βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής επιστήμης.

  • Πρωταρχικές έννοιες – Αρχές της χρηματοοικονομικής, εταιρίες και χρηματοπιστωτικές αγορές, κατανόηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, φόροι και χρηματικές (ταμειακές) ροές, χρηματοοικονομική ανάλυση, μέτρηση της εταιρικής απόδοσης, χρονική αξία του χρήματος.
  • Βασικές έννοιες – Χρονική αξία του χρήματος, πολλαπλές χρηματικές ροές και ράντες.
  • Εισαγωγή στις έννοιες του κινδύνου και της απόδοσης – Ιστορία των αποδόσεων των χρηματοπιστωτικών αγορών, κίνδυνος και απόδοση.
  • Θεωρία των αγορών κεφαλαίου – Αποτίμηση χρέους και επιτόκια, αποτίμηση μετοχών, κριτήρια λήψης επενδυτικών αποφάσεων, πρόβλεψη χρηματικών ροών, ανάλυση κινδύνου των χρηματικών ροών ενός επενδυτικού έργου, κόστος κεφαλαίου, πολιτική κεφαλαιακής διάρθρωσης, μερισματική πολιτική, πρόβλεψη και σχεδιασμός χρηματοοικονομικών αποφάσεων, διαχείριση κεφαλαίου κίνησης, διεθνή χρηματοοικονομικά, διαχείριση εταιρικού κινδύνου.

Με τα παραπάνω μπορεί κανείς να κατανοήσει τα βασικά εργαλεία και τις θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η χρηματοοικονομική επιστήμη.

Συγγραφέας

Keown Arthur J.

Martin John D.

Titman Sheridan