Ζητήματα αναδιοργάνωσης της γραφειοκρατίας

Λαμπροπούλου, Μαντώ,

Η λειτουργική αποκέντρωση στη δημόσια διοίκηση

ISBN978-960-02-3542-5
Σελίδες240
Έτος πρώτης έκδοσης2019
Έτος τρέχουσας έκδοσης2019
Σχήμα 17 x 24

13,78

Σε απόθεμα

Η προβληματική του βιβλίου περιστρέφεται γύρω από το ζήτημα της οργανωτικής δομής του διοικητικού μηχανισμού και των αλλαγών στα πρότυπα συγκρότησης και λειτουργίας των δημόσιων γραφειοκρατιών. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια κρίσιμη μεταρρυθμιστική τάση των τελευταίων δεκαετιών: η λειτουργική αποκέντρωση. Η λειτουργική αποκέντρωση παραπέμπει στη διαδικασία ανακατανομής της εξουσίας εντός του διοικητικού συστήματος, μέσω της εκχώρησης αρμοδιοτήτων από τις δομές της κεντρικής διοίκησης σε διακριτές οργανωτικές μονάδες, οι οποίες λειτουργούν με ορισμένο βαθμό αυτονομίας, σε εξειδικευμένο πεδίο δράσης και βρίσκονται «σε απόσταση» από την Υπουργική ιεραρχία και την πολιτική σφαίρα. Στόχος του βιβλίου είναι η χαρτογράφηση αυτού του πεδίου και η ανάδειξη των εκδηλώσεων και των συνεπειών του στην οργανωτική (ανα)διάρθρωση της δημόσιας διοίκησης. Η ανάλυση καλύπτει τη θεωρητική συζήτηση και αναζητά τα σημεία ρήξης της λειτουργικής αποκέντρωσης με τις αρχές του παραδοσιακού γραφειοκρατικού μοντέλου. Παράλληλα, προβαίνει στην εμπειρική αποτύπωση των επιπτώσεών της στον τρόπο παρέμβασης του κράτους, άσκησης των δημόσιων πολιτικών και διακυβέρνησης. Τα κύρια ερωτήματα συνοψίζονται ως εξής: Πώς εντάσσεται η λειτουργική αποκέντρωση στην ατζέντα της διοικητικής μεταρρύθμισης; Γιατί και πως ανακινείται η διαδικασία αλλαγής των οργανωτικών προτύπων της διοίκησης; Με ποιες μορφές εκδηλώνεται η λειτουργική αποκέντρωση; Ποια είναι τα ιδεοτυπικά χαρακτηριστικά της και πώς ενσωματώνονται στη διοικητική πρακτική διαφορετικών διοικητικών συστημάτων; Πώς εμφανίζεται και εξελίσσεται το φαινόμενο στην ελληνική δημόσια διοίκηση; Σε ποιο βαθμό η λειτουργική αποκέντρωση σηματοδοτεί ρήξη με το Βεμπεριανό μοντέλο οργάνωσης; Ποια η επίδραση και ποια η σημασία της για το αξιακό πλαίσιο και τους όρους νομιμοποίησης της διοικητικής δράσης; Υπό ποιες συνθήκες μπορεί να αποτελέσει ένα νέο παράδειγμα άσκησης πολιτικής και διακυβέρνησης;