Αρχαία Ελληνική Γραμματεία

Γλώσσα & Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
Αριστοτέλους “Ρητορική”
Δρακωνάκη – Καζαντζάκη, Ευανθία
40,28
Γλώσσα & Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
Βακχυλίδης ο Κείος: Οι επινίκιες ωδές
Σωτηρίου, Μαργαρίτα π.Π.
23,32
Γλώσσα & Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
Δημοσθένους Περί των συμμοριών (14.) και συναφή θέματα αττικής ρητορείας
Δρακωνάκη – Καζαντζάκη, Ευανθία
26,50
Γλώσσα & Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
Ελληνική μυθολογία: Λακωνία
Μυλωνάκου – Σαϊτάκη, Γιούλα
63,60
Γλώσσα & Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
Ευριπίδης: Η εικονογραφία των έργων του
Μιμίδου, Ευαγγελία Κ.
53,00
Γλώσσα & Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
Η δημοκρατία στην κλασική Αθήνα
Carey, Chris
15,90
Γλώσσα & Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
Η δίαιτα στον Ιπποκράτη
Τσεκουράκης, Δαμιανός
12,72
Γλώσσα & Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
Θουκυδίδου αρχαιολογία
Πόθου, Βασιλική
20,14
Γλώσσα & Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
Θουκυδίδου Αρχαιολογία και Πεντηκονταετία
Πόθου, Βασιλική
46,64
Γλώσσα & Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας 1
33,92
Γλώσσα & Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας 2
Γλώσσα & Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
Λόγια και μη λόγια παραθέματα στην κυρίως Ρητορική (Α, Β βιβλία) του Αριστοτέλους
Δρακωνάκη – Καζαντζάκη, Ευανθία
21,20