δια-ΛΟΓΟΣ – Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη / Πηγές

Επιστήμες του Ανθρώπου
«Φαίδρος»
Πλάτων
16,96
Επιστήμες του Ανθρώπου
Βασικά κείμενα φιλοσοφίας
Συλλογικό έργο
8,48
Επιστήμες του Ανθρώπου
Διαδικασία και πραγματικότητα
Whitehead, Alfred North, 1861-1947
40,28
Επιστήμες του Ανθρώπου
Δοκίμια σύγχρονης πολιτικής φιλοσοφίας
Συλλογικό έργο
26,50
Επιστήμες του Ανθρώπου
Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση
Locke, John
47,70
Επιστήμες του Ανθρώπου
Επιστολές
Nietzsche, Friedrich Wilhelm, 1844-1900
29,68
Επιστήμες του Ανθρώπου
Κριτική του καθαρού λόγου
Kant, Immanuel, 1724-1804
20,14
Επιστήμες του Ανθρώπου
Λόγος περί της μεθόδου
Descartes, René
11,66
Επιστήμες του Ανθρώπου
Οι σημειώσεις για τον Ζαρατούστρα
Nietzsche, Friedrich Wilhelm, 1844-1900
15,90
Επιστήμες του Ανθρώπου
Περί δόξας και Περί ματαιότητας
Montaigne, Michel de, 1533-1592
9,54
Επιστήμες του Ανθρώπου
Σοφιστής
Πλάτων
26,50