0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Βιβλία

Ευρωπαϊκή Ένωση
Eυρωπαϊκή ολοκλήρωση
Συλλογικό έργο
53,00
Κοινωνικές Επιστήμες
Feeling, Communicating and Thinking
Συλλογικό έργο
20,14
ILS
Gandhi – Great Soul
Severance, John B.
5,83
Κοινωνικές Επιστήμες
Goodbye Greece, Hello Hellas
Αλεξόπουλος, Χρίστος
12,72
Ιστορία
Greeks in Auschwitz – Birkenau
Τομαή, Φωτεινή
31,80
Επιστήμες του Ανθρώπου
Hans Kelsen: Η διαχρονικότητα του πνεύματος στο νομικό και κοινωνιολογικό του έργο
Συλλογικό έργο
13,78
Ιστορία
Harling Mission 1942
Μαρίνος, Θεμιστοκλής
7,42
Ιατρική
Health and Health Care Services in the Balkans
Κυριόπουλος, Ιωάννης Η.
11,13
Επιστήμες του Ανθρώπου
Herbert Marcuse
Χριστοδουλίδη – Μαζαράκη, Αγγελική
13,78
Επιστήμες του Ανθρώπου
Homo Photographicus
Καγγελάρης, Φώτης
11,66
Κοινωνικές Επιστήμες
Intelligent Information Systems Applied to Complicated Defence Problems
Συλλογικό έργο
15,90
ILS
Just So Stories
Kipling, Rudyard – Joseph, 1865-1936
5,83