Η Δέσποινα Κάντα είναι πολιτική επιστήμονας, απόφοιτη του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές της στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Ολικής Ποιότητας με Διεθνή Προσανατολισμό – MBA TQM International» του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπως και στο Πρόγραμμα «MA in Governance» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (European Public Law Organization – EPLO), ως υπότροφος του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ). Έχει εργαστεί σε διοικητικές θέσεις, στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, και ως εξωτερικός συνεργάτης σε πολιτικά γραφεία και οργανισμούς, ενώ αρθρογραφεί σχετικά με τις πολιτικές επιστήμες και το management.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.