Ο Αναστάσιος Ιωαννίδης είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έχει πραγματοποιήσει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική, τη Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία και τη Διερμηνεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το διδακτικό και ερευνητικό του έργο εστιάζεται κυρίως στον τομέα των Σπουδών Διερμηνείας.