Η εξ αποστάσεως διερμηνεία στις δημόσιες υπηρεσίες

Από την απλή γλωσσική υπηρεσία στο ολοκληρωμένο πλαίσιο διαπολιτισμικής επικοινωνίας

ISBN978-960-02-3917-1
Κωδικός βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ112706974
Σελίδες186
Έτος πρώτης έκδοσης2022
Έτος τρέχουσας έκδοσης2022
Διεύθυνση ΣειράςΣτέφανος Βλαχόπουλος – Σωτήρης Λίβας
Σχήμα 14 x 21

11,66

Σε απόθεμα

Η επικοινωνία με σκοπό τη διασφάλιση ζωτικών συμφερόντων, πέρα από τους γλωσσικούς και πολιτισμικούς περιορισμούς, ήταν και συνεχίζει να είναι αντιμέτωπη με πολλαπλές προκλήσεις. Ειδικότερα το τρίπτυχο μεταναστευτικές ροές, πανδημία και καινοτόμες υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα γεννά νέα επικοινωνιακά πλαίσια. Στο τρίπτυχο αυτό οφείλεται και η εξέλιξη της εξ αποστάσεως διερμηνείας από περιφερειακή σε βασική και κραταιά μορφή επικοινωνίας. Η παρούσα μονογραφία περιγράφει και αναλύει την τελευταία ως ιδιαίτερη μορφή της διαγλωσσικής επικοινωνίας και ενσωματώνει την τεχνογνωσία και εμπειρία που αποκτήθηκε από τους συγγραφείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τι είναι η εξ αποστάσεως διερμηνεία; Ποια πλεονεκτήματα και ποιες προκλήσεις ενέχει για τα εμπλεκόμενα μέρη; Ποιος είναι ο κατάλληλος επαγγελματίας που κάτω από δεδομένες συνθήκες θα στηρίξει την επικοινωνία από απόσταση και με ποιες προϋποθέσεις; Σε αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα απαντούν οι συγγραφείς της μονογραφίας.

Ειδικότερα, στο πρώτο και εισαγωγικό κεφάλαιο εξετάζονται θεμελιώδη ζητήματα όπως τα είδη και οι μορφές της διερμηνείας, η βασική αποστολή και ο ρόλος που αναλαμβάνουν οι διερμηνείς στο πλαίσιο της επικοινωνίας, οι στρατηγικές που εφαρμόζουν και τα προσόντα που πρέπει να κατέχουν. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην εξ αποστάσεως διερμηνεία, την οποία περιγράφει και αναλύει από θεωρητικής πλευράς. Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφεται και αναλύεται η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την υλοποίηση ενός έργου εξ αποστάσεως διερμηνείας σε δημόσιο οργανισμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εισαγωγή και διαχείριση υπηρεσιών εξ αποστάσεως διερμηνείας.

Συγγραφέας

Αναστάσιος Ιωαννίδης

Ο Αναστάσιος Ιωαννίδης είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έχει πραγματοποιήσει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική, τη Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία και τη Διερμηνεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το διδακτικό και ερευνητικό του έργο εστιάζεται κυρίως στον τομέα των Σπουδών Διερμηνείας.

Στέφανος Βλαχόπουλος

Ο Στέφανος Βλαχόπουλος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι πτυχιούχος μεταφραστής και πτυχιούχος διερμηνέας καθώς και κάτοχος διδακτορικού τίτλου στη Θεωρία της Μετάφρασης. Ο κ. Βλαχόπουλος εργάστηκε ως μεταφραστής και διερμηνέας επί σειρά ετών. Ερευνητικά ασχολείται με τη διερμηνεία, τη μετάφραση ειδικών κειμένων, τη λεξικογραφία και τη διαπολιτισμική επικοινωνία σε επαγγελματικά περιβάλλοντα.