Η Παναγιώτα (Γιόλα) Διονυσοπούλου είναι Γενική Διευθύντρια Τουριστικής Πολιτικής στο Υπουργείο Τουρισμού. Διδάκτωρ Τουριστικής Οικονομίας και Πολιτικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κάτοχος Μεταπτυχιακών στη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική και στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις. Απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). Έχει διατελέσει Γενική Διευθύντρια Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν την Οργάνωση και Διοίκηση Οργανισμών και Υπηρεσιών, τη λειτουργία του Τουριστικού Τομέα και την Ευρωπαϊκή Πολιτική, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Πέραν της διδακτικής εμπειρίας έχει ασκήσει επί σειρά ετών διοίκηση σε διευθυντικές θέσεις στο Ινστιτούτο Νεολαίας, στο Υπουργείο Παιδείας στη Διεύθυνση Ποιότητας & Αποδοτικότητας και στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. Συμμετέχει στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Tourism Advisory Committee), του ΟΟΣΑ (Tourism Committee) και των οργάνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (WTO). Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση μελετών για την τουριστική ανάπτυξη στο πλαίσιο προγραμμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και ως ερευνήτρια στο Εργαστήριο Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι συγγραφέας βιβλίου για την Ευρωπαϊκή Τουριστική Πολιτική στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε συλλογικούς τόμους για θέματα τουριστικής πολιτικής, επιχειρηματικότητας στον τουριστικό τομέα, υιοθέτησης του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Επίσης, έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια.

Έργα της ιδίας

– Ευρωπαϊκή Τουριστική Πολιτική. Η Δυνατότητα Διαμόρφωσης της στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Εκδόσεις Παπαζήση, 2012.

– «Το Πλαίσιο της Τουριστικής Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση», του συλλογικού τόμου «Επιτομή του Ελληνικού Τουρισμού», Τουρισμός, Τουριστική Ανάπτυξη, Συμβολές Ελλήνων Επιστημόνων, Εκδόσεις Παπαζήση, 2017.