Η τουριστική πολιτική σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

ISBN978-960-02-4117-4
Κωδικός βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ122086923
Σελίδες608
Έτος πρώτης έκδοσης2023
Έτος τρέχουσας έκδοσης2023
Βάρος (g)728
ΠρόλογοςΑλέξανδρος Βασιλικός
Σχήμα 14 x 21

31,80

Σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: 009022 Κατηγορίες: , ,

Ο τουριστικός τομέας είναι εξαιρετικά ευάλωτος και ιδιαίτερα ευαίσθητος σε εξωγενείς παράγοντες. Η σταθερότητα σε επίπεδο πολιτικής αποτελεί κρίσιμο παράγοντα που λειτουργεί ως βαρόμετρο για την τουριστική ζήτηση, επηρεάζοντας αλλά και αναδεικνύοντας τις δυνατότητες του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ διαφορετικών ομάδων ανθρώπων. Νέες προκλήσεις αναδύονται για την διαχείριση του τουριστικού οικοσυστήματος.

Βασικό εργαλείο κάθε δημόσιας πολιτικής αποτελούν οι φορείς που έχουν την αρμοδιότητα του σχεδιασμού και της εφαρμογής της. Ζητούμενο είναι να σχεδιάζουν και να ασκούν αποτελεσματικές πολιτικές. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να επιδεικνύουν μεγαλύτερη ευελιξία και έφεση προς την καινοτομία λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της αγοράς, καθώς διαθέτουν το εύρος της οπτικής που απαιτείται για συνολικές και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Οι στόχοι της τουριστικής πολιτικής δεν μπορεί, παρά να είναι αναπτυξιακοί και γι’ αυτό συνδέονται στενά με την ανάπτυξη, όπου στη χρήση του όρου συνυπάρχουν πολλές και διαφορετικές όψεις. Άλλοτε ο όρος αυτός παραπέμπει στην ανάπτυξη μιας χώρας ή περιοχής αναδεικνύοντας τον τουρισμό ως κύριο αναπτυξιακό εργαλείο προσδιορίζοντάς τον, ως την «ατμομηχανή της οικονομίας».

Ο τουρισμός πλέον καλείται ολοένα και πιο συχνά να συνεισφέρει αποτελεσματικότερα σε ποιοτικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς στόχους και όχι σε στενά οικονομικούς. Η αναπτυξιακή διάσταση για τον τουρισμό εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για την βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ) που περιλαμβάνονται στην Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού θέτει προτεραιότητες που αφορούν την αειφορία με παρεμβάσεις σε τομείς υψηλής σημασίας όπως, η προστασία της βιοποικιλότητας, η ανταγωνιστικότητα με επενδύσεις σε νέα προϊόντα και εμπειρίες που καλύπτουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των ταξιδιωτών και η διακυβέρνηση που βασίζεται στην προώθηση μιας συνολικής κυβερνητικής προσέγγισης για την ανάπτυξη και τη διαχείριση του τουρισμού σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Το Υπουργείο Τουρισμού κατέχει ένα ολιστικό στρατηγικό σχέδιο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας, της αυθεντικότητας, της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας του τουριστικού προϊόντος με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή πολιτικής, ενισχύοντας αναπτυξιακά έργα και δημιουργώντας συνέργειες.

Συγγραφέας

Διονυσοπούλου Παναγιώτα

Διονυσοπούλου Παναγιώτα

Η Παναγιώτα (Γιόλα) Διονυσοπούλου είναι Γενική Διευθύντρια Τουριστικής Πολιτικής στο Υπουργείο Τουρισμού. Διδάκτωρ Τουριστικής Οικονομίας και Πολιτικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κάτοχος Μεταπτυχιακών στη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική και στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις. Απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). Έχει διατελέσει Γενική Διευθύντρια Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν την Οργάνωση και Διοίκηση Οργανισμών και Υπηρεσιών, τη λειτουργία του Τουριστικού Τομέα και την Ευρωπαϊκή Πολιτική, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Πέραν της διδακτικής εμπειρίας έχει ασκήσει επί σειρά ετών διοίκηση σε διευθυντικές θέσεις στο Ινστιτούτο Νεολαίας, στο Υπουργείο Παιδείας στη Διεύθυνση Ποιότητας & Αποδοτικότητας και στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. Συμμετέχει στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Tourism Advisory Committee), του ΟΟΣΑ (Tourism Committee) και των οργάνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (WTO). Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση μελετών για την τουριστική ανάπτυξη στο πλαίσιο προγραμμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και ως ερευνήτρια στο Εργαστήριο Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι συγγραφέας βιβλίου για την Ευρωπαϊκή Τουριστική Πολιτική στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε συλλογικούς τόμους για θέματα τουριστικής πολιτικής, επιχειρηματικότητας στον τουριστικό τομέα, υιοθέτησης του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Επίσης, έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια.

Έργα της ιδίας

- Ευρωπαϊκή Τουριστική Πολιτική. Η Δυνατότητα Διαμόρφωσης της στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Εκδόσεις Παπαζήση, 2012.

- «Το Πλαίσιο της Τουριστικής Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση», του συλλογικού τόμου «Επιτομή του Ελληνικού Τουρισμού», Τουρισμός, Τουριστική Ανάπτυξη, Συμβολές Ελλήνων Επιστημόνων, Εκδόσεις Παπαζήση, 2017.