Ο Βασίλειος Φ. Φίλιος έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics/L.S.E. (ειδίκευση στην Λογιστική και στην Χρηματοδοτική των Επιχειρήσεων, με περαιτέρω εξειδίκευση σε Χρηματοοικονομικούς Ελέγχους (Master in Social Sciences) στο Πανεπιστήμιο του Southampton. Έλαβε διδακτορικό (Ph.D.) στην Λογιστική από το Πανεπιστήμιο του Birmingham. Διετέλεσε Research Associate/Fellow στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (London Graduate Business School). Δίδαξε ως Lecturer στο Πανεπιστήμιο του Birmingham τα έτη 1978-1980. Το καλοκαίρι του 2000 δίδαξε στο London School of Economics (L.S.E. Summer School). Διετέλεσε καθηγητής της Λογιστικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι συγγραφέας 36 (τριάντα έξι) βιβλίων και περισσοτέρων από 120 άρθρων επιστημονικής φύσεως.