Τιμολόγηση ενδοεταιρικών-ενδοομιλικών μεταβιβάσεων (Transfer Pricing)

ISBN978-960-02-3833-4
Σελίδες184
Έτος πρώτης έκδοσης2021
Έτος τρέχουσας έκδοσης2021
Σχήμα 14 x 21

8,48

Στη μελέτη αυτή καλύπτονται όλες οι πλευρές της τιμολόγησης ενδοεταιρικών-ενδοομιλικών μετα­βιβάσεων όπως, στο κόστος, έναντι της τιμής στην αγορά, κατόπιν διαπραγμάτευσης, κ.ά. Εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμολόγηση αυτή εσωχώρια και διεθνώς, τέτοιοι όπως οι δασμοί, οι φόροι, κ.ά. Αναλύεται η σημασία της κατανομής των γενικών δαπανών. Παρουσιάζεται ο ρόλος των με­ταβιβάσεων αυτών στην εκτίμηση-αξιολόγηση της απόδοσης θυγατρικών. Αναδεικνύεται ο ρόλος της Προστιθέμενης Οικονομικής Αξίας (EVA) ως κριτή­ριο τέτοιας αξιολόγησης. Τέλος, παρέχεται πληθώρα αριθμητικών παραδειγμάτων καθώς και μελέτες πε­ριπτώσεων (case studies) όσον αφορά την εφαρμογή όλων των σχετικών ζητημάτων. Αυτά είναι μερικά μόνον –ενδεικτικώς– από τα περιεχόμενα του συγ­γράμματος αυτού.