0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Βιβλία

Τιμολόγηση ενδοεταιρικών-ενδοομιλικών μεταβιβάσεων (Transfer Pricing)

Φίλιος, Βασίλειος Φ.
ISBN 978-960-02-3833-4
Σελίδες 184
Έτος πρώτης έκδοσης 2021
Έτος τρέχουσας έκδοσης 2021
Διαστάσεις 14 × 21 cm

8,48

Aνήκει στις κατηγορίες:

  • Λογιστική
  • Νέες Κυκλοφορίες
  • Οικονομικά

Στη μελέτη αυτή καλύπτονται όλες οι πλευρές της τιμολόγησης ενδοεταιρικών-ενδοομιλικών μετα­βιβάσεων όπως, στο κόστος, έναντι της τιμής στην αγορά, κατόπιν διαπραγμάτευσης, κ.ά. Εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμολόγηση αυτή εσωχώρια και διεθνώς, τέτοιοι όπως οι δασμοί, οι φόροι, κ.ά. Αναλύεται η σημασία της κατανομής των γενικών δαπανών. Παρουσιάζεται ο ρόλος των με­ταβιβάσεων αυτών στην εκτίμηση-αξιολόγηση της απόδοσης θυγατρικών. Αναδεικνύεται ο ρόλος της Προστιθέμενης Οικονομικής Αξίας (EVA) ως κριτή­ριο τέτοιας αξιολόγησης. Τέλος, παρέχεται πληθώρα αριθμητικών παραδειγμάτων καθώς και μελέτες πε­ριπτώσεων (case studies) όσον αφορά την εφαρμογή όλων των σχετικών ζητημάτων. Αυτά είναι μερικά μόνον –ενδεικτικώς– από τα περιεχόμενα του συγ­γράμματος αυτού.

Σχετικά προϊόντα