Τιμολόγηση ενδοεταιρικών-ενδοομιλικών μεταβιβάσεων (Transfer Pricing)

ISBN978-960-02-3833-4
Σελίδες184
Έτος πρώτης έκδοσης2021
Έτος τρέχουσας έκδοσης2021
Σχήμα 14 x 21

8,48

Σε απόθεμα

Κατηγορίες: ,

Στη μελέτη αυτή καλύπτονται όλες οι πλευρές της τιμολόγησης ενδοεταιρικών-ενδοομιλικών μετα­βιβάσεων όπως, στο κόστος, έναντι της τιμής στην αγορά, κατόπιν διαπραγμάτευσης, κ.ά. Εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμολόγηση αυτή εσωχώρια και διεθνώς, τέτοιοι όπως οι δασμοί, οι φόροι, κ.ά. Αναλύεται η σημασία της κατανομής των γενικών δαπανών. Παρουσιάζεται ο ρόλος των με­ταβιβάσεων αυτών στην εκτίμηση-αξιολόγηση της απόδοσης θυγατρικών. Αναδεικνύεται ο ρόλος της Προστιθέμενης Οικονομικής Αξίας (EVA) ως κριτή­ριο τέτοιας αξιολόγησης. Τέλος, παρέχεται πληθώρα αριθμητικών παραδειγμάτων καθώς και μελέτες πε­ριπτώσεων (case studies) όσον αφορά την εφαρμογή όλων των σχετικών ζητημάτων. Αυτά είναι μερικά μόνον –ενδεικτικώς– από τα περιεχόμενα του συγ­γράμματος αυτού.

Συγγραφέας

Φίλιος Βασίλειος Φ.

Φίλιος Βασίλειος Φ.

Ο Βασίλειος Φ. Φίλιος έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics/L.S.E. (ειδίκευση στην Λογιστική και στην Χρηματοδοτική των Επιχειρήσεων, με περαιτέρω εξειδίκευση σε Χρηματοοικονομικούς Ελέγχους (Master in Social Sciences) στο Πανεπιστήμιο του Southampton. Έλαβε διδακτορικό (Ph.D.) στην Λογιστική από το Πανεπιστήμιο του Birmingham. Διετέλεσε Research Associate/Fellow στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (London Graduate Business School). Δίδαξε ως Lecturer στο Πανεπιστήμιο του Birmingham τα έτη 1978-1980. Το καλοκαίρι του 2000 δίδαξε στο London School of Economics (L.S.E. Summer School). Διετέλεσε καθηγητής της Λογιστικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι συγγραφέας 36 (τριάντα έξι) βιβλίων και περισσοτέρων από 120 άρθρων επιστημονικής φύσεως.