Ο Ιωάννης Αποστολάκης σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση, στην Πληροφορική & την Επιχειρησιακή Έρευνα ενώ έχει Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ιατρική Πληροφορική. Έχει ερευνητικό και επαγγελματικό έργο σε θέματα Ιατρικής Πληροφορικής, Ιατρικής Εκπαίδευσης και Ιατρικής Στατιστικής. Είναι επί σειρά ετών στην Επιστημονική Επιτροπή σημαντικών συνεδρίων αλλά και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά Ιατρικής Πληροφορικής, Διοίκησης στην Υγεία καθώς και Ηλεκτρονικής Μάθησης. Σήμερα, ως ΕΔΙΠ, διδάσκει στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι Καθηγητής- Σύμβουλος (ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.