Ὁ Ἰωάννης Λαδᾶς γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα. Σπούδασε θεολογία στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ φιλοσοφία στὴ Σχολὴ Ἀνθρωπιστικῶν καὶ Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν. Τυγχάνει κάτοχος μεταπτυχιακοῦ διπλώματος Φιλοσοφίας ἀπὸ τὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ μεταπτυχιακοῦ διπλώματος Θεολογίας ἀπὸ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησε μεταπτυχιακὰ μαθήματα θεολογίας στὴν Προτεσταντικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Καρόλου τῆς Πράγας καὶ φιλοσοφίας στὴ Σχολὴ Τεχνῶν καὶ Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βοσπόρου τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Εἶναι κάτοχος διδακτορικοῦ διπλώματος φιλοσοφίας ἀπὸ τὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ διδακτορικοῦ διπλώματος Θεολογίας ἀπὸ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ἔχει συμμετάσχει σὲ ἐρευνητικὰ εὐρωπαϊκὰ προγράμματα καὶ σὲ Παγκόσμια καὶ Διεθνῆ θεολογικὰ καὶ φιλοσοφικὰ συνέδρια στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό. Εἶναι μέλος, μεταξὺ ἄλλων, τοῦ Ἐργαστηρίου Ἐφαρμοσμένης Φιλοσοφίας καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Ἠθικῆς.