Τὸ πρόβλημα τῆς φιλοσοφικῆς θεμελίωσης τῆς βιοηθικῆς καὶ οἱ βιοηθικὲς θεωρήσεις τοῦ H. Tristram Engelhardt, Jr.

ISBN978-960-02-4061-0
Κωδικός βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ122082548
Σελίδες456
Έτος πρώτης έκδοσης2023
Έτος τρέχουσας έκδοσης2023
Βάρος (g)595
Σχήμα 14 x 21

26,50

Σε απόθεμα

Ὁ H.T. Engelhardt, Jr. (1941-2018) μέσα ἀπὸ τὸν φιλοσoφικὸ στοχασμὸ καὶ τὴν ἀνάλυση ἀποδόμησε τόσο τὴν κοσμική, ὅσο καὶ τὴ δυτικὴ χριστιανικὴ βιοηθικὴ καὶ ἐντόπισε τὴν Ἀλήθεια, τὴν ὁποία ἀναζητοῦσε γιὰ νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς ἐγκοσμιότητας στὴν παραδοσικὴ χριστιανοσύνη, ἡ ὁποία «ζεῖ» σήμερα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ προσδίδει στὰ ἔργα του ὁμολογιακὸ χαρακτῆρα, κάτι ποὺ δὲν πρέπει νὰ θεωρηθεῖ καθόλου παράδοξο, καθὼς μετὰ τὴ μεταστροφή του ἀπὸ Ρωμαιοκαθολικὸ σὲ Ὀρθόδοξο Χριστιανὸ ἔκρινε ὅτι εἶχε καθῆκον ὡς ἐπιστήμονας νὰ ἐξετάσει ὅλα ὅσα εἶχε πραγματοποιήσει μέχρι ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἀπὸ μηδενικὴ βάση. Ἐφορμῶντας ἀπὸ τὴ θαρραλέα προσπάθεια τοῦ Τεξανοῦ βιοηθικολόγου διαπιστώθηκε ὅτι καὶ ἐντὸς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δὲν ὑπάρχει ἐπίσημη ἑνιαία τοποθέτηση στὴν ἀντιμετώπιση τῶν βιοπροβλημάτων. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο προέβη στὴ σύσταση τῆς Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς, ἡ ὁποία ἐπιβάλλεται νὰ προβεῖ σὲ συγκεκριμένες προτάσεις πρὸς τὴν ἑπόμενη [ἀναμενόμενη] Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο, οἱ ἀποφάσεις τῆς ὁποίας θὰ ἀποτελοῦν τὴν μοναδικὴ ἔκφραση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπὶ τῶν βιοηθικῶν ζητημάτων, ὥστε νὰ διαμορφωθεῖ μία ἀμιγῶς Ὀρθόδοξη Βιοηθική. Τὰ βιοηθικὰ ζητήματα, ἐπίσης, δύνανται νὰ φέρουν τὶς χριστιανικὲς Ἐκκλησίες πιὸ κοντά, γι’ αὐτὸ ὁ εἰλικρινὴς διάλογος ἀνάμεσά τους εἶναι βέβαιο πὼς θὰ ἐξέπληττε εὐχάριστα. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐπιβάλλεται νὰ προχωρήσει στὴ σύσταση Διαχριστιανικῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς. Μὲ δεδομένο, ἀκόμη, ὅτι ἡ Ἠθικὴ καὶ Βιοηθικὴ βρίσκονται στὴν «μετὰ Θεὸν» ἐποχή τους ἡ σύσταση μίας Διαθρησκειακῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς θὰ ἦταν πολλὰ ὑποσχόμενη.

Συγγραφέας

Λαδάς Ιωάννης Ν.

Ὁ Ἰωάννης Λαδᾶς γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα. Σπούδασε θεολογία στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ φιλοσοφία στὴ Σχολὴ Ἀνθρωπιστικῶν καὶ Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν. Τυγχάνει κάτοχος μεταπτυχιακοῦ διπλώματος Φιλοσοφίας ἀπὸ τὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ μεταπτυχιακοῦ διπλώματος Θεολογίας ἀπὸ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησε μεταπτυχιακὰ μαθήματα θεολογίας στὴν Προτεσταντικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Καρόλου τῆς Πράγας καὶ φιλοσοφίας στὴ Σχολὴ Τεχνῶν καὶ Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βοσπόρου τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Εἶναι κάτοχος διδακτορικοῦ διπλώματος φιλοσοφίας ἀπὸ τὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ διδακτορικοῦ διπλώματος Θεολογίας ἀπὸ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ἔχει συμμετάσχει σὲ ἐρευνητικὰ εὐρωπαϊκὰ προγράμματα καὶ σὲ Παγκόσμια καὶ Διεθνῆ θεολογικὰ καὶ φιλοσοφικὰ συνέδρια στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό. Εἶναι μέλος, μεταξὺ ἄλλων, τοῦ Ἐργαστηρίου Ἐφαρμοσμένης Φιλοσοφίας καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Ἠθικῆς.