Η Φωτεινή Β. Πέρρα, είναι επίκουρος καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών-Καλαμάτα). Σπούδασε Ιστορία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών-Ρόδος). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη των σχέσεων μεταξύ Βυζαντίου και Βενετίας (11ος-15ος αι.), όπως και μεταξύ Βενετίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, καθώς της λατινικής κυριαρχίας και της παρουσίας των Ιωαννιτών Ιπποτών στον ελλαδικό χώρο (13ος-18ος αι.). Είναι συνεργάτης του «Εγκυκλοπαιδικού Προσωπογραφικού Λεξικού Βυζαντινής Ιστορίας και Πολιτισμού» (για την ελληνική [Αθήνα, Ιωλκός-Μέτρον] και την αγγλική έκδοση [Turnhout, Brepols]), και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού «Βυζαντινός Δόμος» (Θεσσαλονίκη).
Στις εκδόσεις Παπαζήση έχει επίσης εκδώσει την μονογραφία της «Ο λέων εναντίον της ημισελήνου: ο Α΄ βενετο-οθωμανικός πόλεμος και η κατάληψη του ελλαδικού χώρου (1463-1479)» (Αθήνα, 2009), που βασίζεται στο προαναφερόμενο διδακτορικό της. Άρθρα και βιβλιοκρισίες της έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, καθώς και κεφάλαιά της στους 7ο και 15ο τόμο της πολύτομης «Ιστορίας των Ελλήνων» (Αθήνα, Δομή, 2006) και στον 2ο τόμο της πρόσφατης δίτομης «Ιστορίας της Κύπρου» (Αθήνα, Μέλαθρον Οικουμενικού Ελληνισμού, 2020). Έχει διδάξει βυζαντινή και μεσαιωνική Ιστορία στο Arcadia Center for Hellenic, Balkan and Mediterranean Studies and Research, στην Αθήνα (2007), καθώς και στα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Πελοποννήσου με ανάθεση (ΠΔ. 407/80), ενώ έχει διατελέσει και επιστημονική συνεργάτης στο νοτιοαφρικανικό Πανεπιστήμιο του Johannesburg (Τμήμα Ελληνικών και Λατινικών Σπουδών). Είναι επίσης μέλος της Διεθνούς Εταιρείας για τη Μελέτη των Σταυροφοριών και της Λατινικής Ανατολής.