Εισαγωγή στη Λατινοκρατία

Ελλάδα και Κύπρος (1191-1571 μ.Χ.). Συνοπτική ιστορική επισκόπηση

ISBN978-960-02-4023-8
Κωδικός βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ122074942
Σελίδες330 (συν ένθετοι χάρτες)
Έτος πρώτης έκδοσης2023
Έτος τρέχουσας έκδοσης2023
Βάρος (g)441
Σχήμα 14 x 21

21,20

Σε απόθεμα

Μέσα από τις σελίδες αυτής της μονογραφίας-εγχειριδίου, που βασίζεται στις παραδόσεις της συγγραφέως στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην Καλαμάτα, επιχειρείται μία επισκόπηση της εποχής των Δυτικών Κυριαρχιών ή αλλιώς Λατινοκρατίας στον ελλαδικό χώρο (ηπειρωτικό και νησιωτικό), καθώς και στην Κύπρο. Η παρουσία των Λατίνων κυριάρχων πήρε πολλές μορφές, ανάλογα τον τόπο καταγωγής του ποικιλώνυμου αυτού πλήθους αρχικά των Σταυροφόρων που συμμετείχαν στην άλωση του 1204 και οι οποίοι αμέσως μετά ξεχύθηκαν να κατακτήσουν τα πρώην εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στη θέση της πάλαι ποτέ κραταιάς αυτοκρατορίας εδραίωσαν μικρές ηγεμονίες με στόχο να προωθήσουν τις στρατιωτικές και πολιτικές φιλοδοξίες τους. Όμως και αργότερα κατά τη διάρκεια του 14ου αιώνα, νέοι κατακτητές από τη Δύση έρχονται να προστεθούν ή να πάρουν τη θέση των προηγουμένων, φέρνοντας μαζί τους και εφαρμόζοντας τους θεσμούς και τα ήθη των δικών τους τόπων. Έτσι έχουμε τις επιμέρους περιόδους της Βενετοκρατίας, Γενουατοκρατίας, Φραγκοκρατίας, Λομβαρδοκρατίας, Καταλανοκρατίας, καθώς και Ιπποτοκρατίας, ανάλογα με την προέλευση του κάθε κυρίαρχου. Οι δυτικοί κατακτητές σε κάθε περίπτωση ήρθαν σε επαφή με τους ελληνικούς πληθυσμούς που εγκαταβιούσαν στα βυζαντινά εδάφη και οι οποίοι ήρθαν με αυτόν τον τρόπο σε επαφή με το λατινικό στοιχείο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία αλληλεπίδραση μεταξύ τους άλλοτε με θετικό και άλλοτε με αρνητικό πρόσημο. Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να καταδείξει μεταξύ άλλων και τα επιμέρους στοιχεία της αλληλεπίδρασης αυτής και το πώς αυτά διαμόρφωσαν την περίοδο αυτή που καταλαμβάνει ένα ιδιαίτερα σημαντικό μέρος στην ιστορία του ύστερου μεσαιωνικού και του πρώιμου νεότερου Ελληνισμού.

Συγγραφέας

Πέρρα Φωτεινή Β.

Πέρρα Φωτεινή Β.

Η Φωτεινή Β. Πέρρα, είναι επίκουρος καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών-Καλαμάτα). Σπούδασε Ιστορία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών-Ρόδος). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη των σχέσεων μεταξύ Βυζαντίου και Βενετίας (11ος-15ος αι.), όπως και μεταξύ Βενετίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, καθώς της λατινικής κυριαρχίας και της παρουσίας των Ιωαννιτών Ιπποτών στον ελλαδικό χώρο (13ος-18ος αι.). Είναι συνεργάτης του «Εγκυκλοπαιδικού Προσωπογραφικού Λεξικού Βυζαντινής Ιστορίας και Πολιτισμού» (για την ελληνική [Αθήνα, Ιωλκός-Μέτρον] και την αγγλική έκδοση [Turnhout, Brepols]), και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού «Βυζαντινός Δόμος» (Θεσσαλονίκη).
Στις εκδόσεις Παπαζήση έχει επίσης εκδώσει την μονογραφία της «Ο λέων εναντίον της ημισελήνου: ο Α΄ βενετο-οθωμανικός πόλεμος και η κατάληψη του ελλαδικού χώρου (1463-1479)» (Αθήνα, 2009), που βασίζεται στο προαναφερόμενο διδακτορικό της. Άρθρα και βιβλιοκρισίες της έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, καθώς και κεφάλαιά της στους 7ο και 15ο τόμο της πολύτομης «Ιστορίας των Ελλήνων» (Αθήνα, Δομή, 2006) και στον 2ο τόμο της πρόσφατης δίτομης «Ιστορίας της Κύπρου» (Αθήνα, Μέλαθρον Οικουμενικού Ελληνισμού, 2020). Έχει διδάξει βυζαντινή και μεσαιωνική Ιστορία στο Arcadia Center for Hellenic, Balkan and Mediterranean Studies and Research, στην Αθήνα (2007), καθώς και στα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Πελοποννήσου με ανάθεση (ΠΔ. 407/80), ενώ έχει διατελέσει και επιστημονική συνεργάτης στο νοτιοαφρικανικό Πανεπιστήμιο του Johannesburg (Τμήμα Ελληνικών και Λατινικών Σπουδών). Είναι επίσης μέλος της Διεθνούς Εταιρείας για τη Μελέτη των Σταυροφοριών και της Λατινικής Ανατολής.