Ο Στέφανος Βλαχόπουλος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι πτυχιούχος μεταφραστής και πτυχιούχος διερμηνέας καθώς και κάτοχος διδακτορικού τίτλου στη Θεωρία της Μετάφρασης. Ο κ. Βλαχόπουλος εργάστηκε ως μεταφραστής και διερμηνέας επί σειρά ετών. Ερευνητικά ασχολείται με τη διερμηνεία, τη μετάφραση ειδικών κειμένων, τη λεξικογραφία και τη διαπολιτισμική επικοινωνία σε επαγγελματικά περιβάλλοντα.