Η Στεριώτη (Βασιλική) Βανέσσα εργάζεται ως εκπαιδευτικός σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας-κατεύθυνσης Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, καθώς και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον τομέα της διαπολιτισμικής επικοινωνίας (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Πολιτική, Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία του Τμήματος Ξένων, Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου). Ολοκληρώνει επίσης τις δεύτερες μεταπτυχιακές της σπουδές στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα στρέφονται κυρίως στο πεδίο των παιδαγωγικών και ανθρωπιστικών επιστημών, με έμφαση στα σημεία συνάντησης της γλώσσας, της διαπολιτισμικότητας, της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας.