0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Γλώσσα & Αρχαία Ελληνικά Κείμενα

Γλώσσα & Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
Style, Performance and Beyond
Xanthaki-Karamanou, Georgia
42,40
Γλώσσα & Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
Ανθολόγιο βυζαντινής πεζογραφίας
Συλλογικό έργοΠολέμης, Ιωάννης
42,40
Γλώσσα & Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
Αριστοτέλους “Ρητορική”
Δρακωνάκη – Καζαντζάκη, Ευανθία
40,28
Γλώσσα & Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
Αριστοφάνης και σοφιστική
Γεωργούση, Μαρία
19,08
Γλώσσα & Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
Αφηγηματολογικά και άλλες αναγνώσεις
Μυλωνάκου – Σαϊτάκη, Γιούλα
68,90
Γλώσσα & Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
Βακχυλίδης ο Κείος: Οι επινίκιες ωδές
Σωτηρίου, Μαργαρίτα π.Π.
23,32
Γλώσσα & Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
Γλώσσα και δημοσιογραφία
Δίζελος, Θαλής
Γλώσσα & Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
Γλωσσική και κοινοτική ετερότητα στη Δωδεκάνησο του 20ού αιώνα
Συλλογικό έργο
27,56
Γλώσσα & Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
Γλωσσολογική προσέγγιση στη θεωρία και τη διδακτική της μετάφρασης
Μπατσαλιά, Φρειδερίκη
23,32
Γλώσσα & Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
Δημοσθένους Περί των συμμοριών (14.) και συναφή θέματα αττικής ρητορείας
Δρακωνάκη – Καζαντζάκη, Ευανθία
26,50
Γλώσσα & Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
Ελληνική επιγραφική
Klaffenbach, Günther
18,55
Γλώσσα & Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
Ελληνική μυθολογία: Λακωνία
Μυλωνάκου – Σαϊτάκη, Γιούλα
63,60