0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι
Ιατρική
Δημοκρατία, πολίτες και πολιτική υγείας
Συλλογικό έργο
50,88
Ιατρική
Δημόσια υγεία και κοινωνική πολιτική: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του
Συλλογικό έργο
Αισθητική
Διαχείριση επιπλοκών αισθητικών παρεμβάσεων
Συλλογικό έργο
20,14
Δίκαιο
Δίκαιο της υγείας
Μητροσύλη, Μαρία
33,92
Ιατρική
Διοίκηση και διαχείριση νοσοκομείου
Γούλα, Ασπασία Β.
42,40
Ιατρική
Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
Συλλογικό έργο
26,50
Ιατρική
Είμαστε ο Εγκέφαλός μας
Swaab, Dick F.
29,68
Ιατρική
Εισαγωγή στη δερματολογία
19,08
Αισθητική
Εισαγωγή στην αισθητική επιστήμη
Πατζίκα, Τιμοθέα
21,20
Ιατρική
Εξωνοσοκομειακή επείγουσα ιατρική
Θεοχάρης, ΓεώργιοςΚαραμπίνος, ΗλίαςΜπάρμπας, ΣπυρίδωνΟικονόμου, ΜιχαήλΓεώργιος Πέππας
49,82
Ιατρική
Εφαρμοσμένη Κοινωνική Πολιτική
Σούλης, Σωτήρης
90,10
Αισθητική
Η αισθητική επιστήμη αρωγός στην ψυχική υγεία
Τσιγώνια – Ευλογιά, Αλεξάνδρα
5,83