Λεξικά

Λεξικά
Αγγλικοί τραπεζικοί όροι
Κρούσκος, Γεώργιος Σ.
5,83
Λεξικά
Αγγλο-ελληνικόν λεξικόν στρατιωτικών όρων
Λεονάρδος, Γιώργος Α.
16,96
Λεξικά
Αγγλοελληνικό και ελληνοαγγλικό λεξικό εμπορικών, τραπεζικών, οικονομικών και χρηματοοικονομικών όρων
Χρυσοβιτσιώτης, Ιωάννης
Λεξικά
Αγγλοελληνικό λεξικό βασικών όρων παιδαγωγικής και ψυχολογίας
26,50
Λεξικά
Αγγλοελληνικό λεξικό ορολογίας ηλεκτρολόγων-ηλεκτρονικών
Δημητρόπουλος, Ευστάθιος Γ.
22,26
Λεξικά
Αγγλοελληνικόν λεξικόν ορολογίας διοικητικών, εμπορικών και οικονομικών επιστημών
Πουρής, Δημ. Χ.
Λεξικά
Ελληνο-ιαπωνικό και ιαπωνικό-ελληνικό λεξικό
24,38
Λεξικά
Λεξικό αγγλοελληνικό και ελληνοαγγλικό εμπορικών, τραπεζικών και χρηματο-οικονομικών όρων
Χρυσοβιτσιώτης, Ιωάννης
95,40
Λεξικά
Λεξικό εργασιακών σχέσεων
25,44
Λεξικά
Λεξικόν της καρπαθιακής διαλέκτου
Μιχαηλίδης – Νουάρος, Μιχαήλ Γ.
Λεξικά
Λεξικόν των ριζωμάτων της ελληνίδος φωνής
19,08
Λεξικά
Τουρκικό λεξιλόγιο της νέας ελληνικής
Παμπούκης, Ι. Τ.
11,13