0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι
Θετικές Επιστήμες
Πανεπιστημιακή φυσική
Young, Hugh D.
83,74
Θετικές Επιστήμες
Πανεπιστημιακή φυσική
Young, Hugh D.
83,74
Θετικές Επιστήμες
Πανεπιστημιακή φυσική
Young, Hugh D.Freedman, Roger
106,00
Θετικές Επιστήμες
Πανεπιστημιακή φυσική
Young, Hugh D.Freedman, Roger
127,20
Θετικές Επιστήμες
Περιγραφική οικονομική στατιστική
Δρακάτος, Κωνσταντίνος Γ.
22,26
Θετικές Επιστήμες
Πολιτική στατιστική
Δρακάτος, Κωνσταντίνος Γ.
14,84
Θετικές Επιστήμες
Προβλήματα αντοχής των υλικών
Κωβαίος, Μιχαήλ Κ.
7,42
Θετικές Επιστήμες
Στατιστική
Δρακάτος, Κωνσταντίνος Γ.
42,40
Θετικές Επιστήμες
Στατιστική φυσική
Ευαγγέλου, Σπύρος
15,90
Θετικές Επιστήμες
Στην αυτοκρατορία των ενδείξεων
Μιχαλοπούλου, Καίτη Ε.
33,39
Θετικές Επιστήμες
Στοχαστικά μοντέλα για κοινωνικές διαδικασίες
Bartholomew, David J.
44,52
Θετικές Επιστήμες
Συνεργατικές εφαρμογές στο διαδίκτυο
Αποστολάκης, Ιωάννης Α.Τζαναβάρης, Δημήτρης
11,66