Ανόργανη χημεία

Κατάκης, Δ.,

Τα στοιχεία

ISBN978-960-02-1565-6
Σελίδες356
Έτος πρώτης έκδοσης2002
Έτος τρέχουσας έκδοσης2002
Βάρος (g)1040
Τόμος2
Σχήμα 28 x 21

48,76

Σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: 09d006142547 Κατηγορίες: ,

Η έκδοση του παρόντος βιβλίου έχει ως κύριο σκοπό την παροχή κατάλληλου βοηθήματος στους φοιτητές του Πανεπιστημίου αλλά και σε κάθε σπουδαστή και αναγνώστη που θα ήθελε να μελετήσει τα στοιχεία του Περιοδικού Πίνακα καθώς και τις ενώσεις τους βάσει των γενικών αρχών που διέπουν τη χημεία. Ερωτήσεις όπως “γιατί;” “πώς;”, “πότε;” διατρέχουν όλη την ύλη. Οι μέθοδοι παρακευής, η μεταβολή των ιδιοτήτων των ενώσεων, οι τρόποι σύνδεσης των ατόμων, τα είδη δεσμών κ.ά. εξετάζονται βάσει των ιδιοτήτων των στοιχείων μιας ομάδας. Οι αναφορές σε ιστορικά στοιχεία καθώς και οι αναφορές σε άλλους κλάδους της επιστήμης δείχνουν ότι η Χημεία δεν είναι απομονωμένη από άλλες επιστήμες αλλά ότι κατέχει δεσπόζοντα ρόλο στη ζωή μας (ενέργεια, κατάλυση, οργανομεταλλικές ενώσεις, βιοανόργανη έχουν ως βάση τις ιδιότητες των στοιχείων και αποτελούν εφαρμογή τους). Τονίζεται δε ο ρόλος της Ανόργανης Χημείας στην αποκατάσταση φιλικού προς τον άνθρωπο περιβάλλοντος. Έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν σχήματα, διαγράμματα καθώς και πίνακες που θα βοηθήσουν το φοιτητή στην κατανόηση των ιδιοτήτων χωρίς να απαιτείται στείρα απομνημόνευση. Επί πλέον σε όλα τα κεφάλαια έχουν δοθεί ερωτήσεις προς απάντηση καθώς και λυμένες ασκήσεις και παραδείγματα που θα διευκολύνουν τον αναγνώστη στον τρόπο σκέψης. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει προτεινόμενη βιβλιογραφία μιας και “πιστεύω” μας είναι ότι κανένας -ούτε ο φοιτητής- δεν θα πρέπει να είναι αναγνώστης ενός και μόνο συγγράμματος.