Πληροφορική

Θετικές Επιστήμες
Ανάλυση δεδομένων με το IBM SPSS Statistics 21
Γναρδέλλης, Χαράλαμπος
84,80
Θετικές Επιστήμες
Ανάλυση δεδομένων με το PASW Statistics 17.0
Γναρδέλλης, Χαράλαμπος
84,80
Θετικές Επιστήμες
Ανάλυση δεδομένων με το SPSS 14.0 for Windows
Γναρδέλλης, Χαράλαμπος
53,00
Θετικές Επιστήμες
Ανάλυση κυκλωμάτων και σημάτων
Rizzoni, Giorgio
49,82
Πληροφορική
Γλώσσα και Διαλογικά Συστήματα
Αλεξανδρή, Χριστίνα, Δρ.
16,96
Θετικές Επιστήμες
Εισαγωγή στη γραφική σημειολογία
Σιδηρόπουλος, Γεώργιος
13,78
Θετικές Επιστήμες
Η γλώσσα ως τεχνολογία επεξεργασίας
Αλεξανδρή, Χριστίνα, Δρ.
13,78
Θετικές Επιστήμες
Στοιχεία αναλυτικής χαρτογραφίας
Νάκος, Βύρωνας
27,56
Θετικές Επιστήμες
Συνεργατικές εφαρμογές στο διαδίκτυο
Αποστολάκης, Ιωάννης Α.Τζαναβάρης, Δημήτρης
11,66
Θετικές Επιστήμες
Συνεργατικό διαδίκτυο και κοινωνία
Συλλογικό έργο
68,90
Θετικές Επιστήμες
Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων με προσανατολισμό στο χρήστη
Thierauf, Robert J.
36,04