Τὸ Βυζάντιο κατὰ τοὺς Παλαιολόγειους Χρόνους / Byzantium in the Palaeologan Era

Συλλογικό έργο,

Σχέσεις Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως καὶ Ἀφετηρία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ / Relations Between the East and the West and the Origin of Modern Hellenism

ISBN978-960-02-3311-7
Σελίδες448
Έτος πρώτης έκδοσης2017
Έτος τρέχουσας έκδοσης2017
Διεύθυνση ΣειράςΞανθάκη-Καραμάνου, Γεωργία
ΕπιμέλειαΞανθάκη-Καραμάνου, Γεωργία
Σχήμα 17 x 24

36,04

Σε απόθεμα

(Πρακτικά Συνεδρίων, Μυστρᾶς 6-8 Νοεμβρίου 2015 καὶ 27-29 Μαΐου 2016)

(Conference Proceedings, Mystras 6-8 November 2015 and 27-29 May 2016)