0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Χημεία

Θετικές Επιστήμες
Ανόργανη χημεία
Κατάκης, Δ.
48,76
Θετικές Επιστήμες
Βασικές αρχές γενικής και ανόργανης χημείας
Κλούρας, Νικόλαος Δ.
14,84
Θετικές Επιστήμες
Βασική οργανομεταλλική χημεία
Haiduc, Ionel
27,56
Θετικές Επιστήμες
Βιοανόργανη χημεία
Hay, Robert W.
16,96
Θετικές Επιστήμες
Γενική χημεία
Chang, RaymondOverby, Jason
Θετικές Επιστήμες
Εργαστηριακά πειράματα οργανικής χημείας
Συλλογικό έργο
74,20
Θετικές Επιστήμες
Θέματα γενικής και ανόργανης χημείας
Κλούρας, Νικόλαος Δ.
Θετικές Επιστήμες
Συνθετική οργανική χημεία
Παπαϊωάννου, Διονύσης Α.
72,08
Θετικές Επιστήμες
Συνθετική οργανική χημεία
Παπαϊωάννου, Διονύσης Α.
100,70
Θετικές Επιστήμες
Τεχνικές και πειράματα γενικής και ανόργανης χημείας
Κλούρας, Νικόλαος Δ.
14,84
Θετικές Επιστήμες
Χημεία φυσικών προϊόντων
Παναγιωτόπουλος, Αθανάσιος Α.Αθανασάκης, Ανδρέας Ν.
29,68
Θετικές Επιστήμες
Χημική εξέλιξη και η προέλευση της ζωής
Oparin, A. I.
7,42