Ενόργανη χημική ανάλυση

Μπρατάκος, Μιχαήλ Σ.,

Εφαρμογές σε τρόφιμα και ποτά

ISBN978-960-02-3754-2
Σελίδες1004
Έτος πρώτης έκδοσης2021
Έτος τρέχουσας έκδοσης2021
Σχήμα 21 x 29

95,40

Σε απόθεμα

Το σύγγραμμα Ενόργανη Χημική Ανάλυση: Εφαρμογές σε Τρόφιμα και Ποτά εξετάζει τεχνικές ανάλυσης και ανίχνευσης στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων. Απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Σχολών Επιστημών Τροφίμων, αλλά και σε ένα ευρύ φάσμα φοιτητών άλλων τομέων (Χημείας, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας, Βιολογίας και Περιβαλλοντικής επιστήμης) που χρησιμοποιούν την ενόργανη ανάλυση για τον προσδιορισμό της χημικής σύστασης φυσικών και τεχνικών υλικών. Γενικότερα απευθύνεται –και ευελπιστούμε να αποδειχθεί χρήσιμο– στους επιστήμονες εκείνους που εργάζονται στη βιομηχανία τροφίμων ή παρακολουθούν ακαδημαϊκή και βιομηχανική έρευνα πάνω στην επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων με τη χρήση σύγχρονων και εξειδικευμένων αναλυτικών οργάνων.

Τα αναλυτικά όργανα τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν μια αλματώδη ανάπτυξη, η οποία έχει αλλάξει δραστικά τις τεχνικές και μεθόδους ανάλυσης για την ταυτοποίηση και ποσοτικό προσδιορισμό συστατικών των τροφίμων, για την αξιολόγηση της ποιότητας και της γνησιότητας των προϊόντων, την ανίχνευση νοθείας και άλλων σημαντικών ζητημάτων στη βιομηχανία τροφίμων που προκαλούν ανησυχία στους καταναλωτές και ιδιαίτερη προσοχή στους κατασκευαστές τροφίμων. Η ασφάλεια των τροφίμων από επιμολυντές είναι ίσως η μεγαλύτερη ανησυχία των καταναλωτών και η επιστημονική κοινότητα έχει θεσπίσει σχετική νομοθεσία με τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια τα οποία απαιτούν εξειδικευμένα αναλυτικά όργανα και τεχνικές ευαίσθητες και εκλεκτικές για την ταυτοποίηση και τον προσδιορισμό τους.

Το παρόν σύγγραμμα καλύπτει τις βασικές αρχές της ενόργανης ανάλυσης σε ένα τόμο αποτελούμενο από δέκα πέντε κεφάλαια με διάκριση τη μοριακή φασματοφωτομετρία (UV,Vis, ΜIR, ΝΙR, φθορισμός, φωσφορισμός) από την ατομική φασματοφωτομετρία (φλογοφωτομετρία, φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης) και τις μη φασματοσκοπικές τεχνικές (πολωσιμετρία, νεφελομετρία). Mε τα κεφάλαια της φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) και φασματομετρίας μαζών (MS) κλείνουν οι οπτικές μέθοδοι ανάλυσης και ακολουθούν οι χρωματογραφικοί διαχωρισμοί με τις τεχνικές της αεριοχρωματογραφίας (GC) και υγρής χρωματογραφίας (LC). Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει θεωρία, οργανολογία, υποδειγματικά παραδείγματα και κλείνει με βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνητικών εργασιών μεθόδων ανάλυσης για θρεπτικά συστατικά και επιμολυντές σε τρόφιμα και ποτά. To σύγγραμμα συνοδεύεται με Συμπλήρωμα (e-learning) που περιέχει υποστηρικτικές συμπληρωματικές ενότητες του έντυπου μέρους, και επί πλέον πέντε αυτόνομα κεφάλαια που παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την αναζήτηση πηγών βιβλιογραφίας, με τις διαδικασίες δειγματοληψίας των τροφίμων, την επιλογή της μεθόδου ανάλυσης, καθώς και στοιχεία μετρολογίας, χημειομετρίας και στατιστικής επεξεργασίας αναλυτικών δεδομένων.