Οικονομική πολιτική – 3 έκδοση

ISBN978-960-02-3470-1
Κωδικός βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ86192410
Σελίδες986
Έτος πρώτης έκδοσης2005
Έτος τρέχουσας έκδοσης2019
Βάρος (g)1.856 kgr
Έκδοση3η βελτιωμένη
Σχήμα 17 x 24

100,70

Σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: 373e01b9879b Κατηγορίες: ,

Αντικείμενο του βιβλίου είναι η ανάλυση της θεωρίας και των βασικών προβλημάτων της οικονομικής πολιτικής. Το βιβλίο διακρίνεται σε τρία μέρη:

Στο πρώτο μέρος, που αποτελείται από τα κεφάλαια 1 έως και 6, παρουσιάζεται η θεωρία της οικονομικής πολιτικής. Διερευνώνται η έννοια, τα στοιχεία και η λογική της, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση των υποδειγμάτων οικονομικής πολιτικής σταθερών και μεταβαλλόμενων στόχων, καθώς και στη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των στόχων της οικονομικής πολιτικής. Παρουσιάζεται επίσης το πρόβλημα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων εκτός των πλαισίων του μηχανισμού της αγοράς. Ακόμη, εξετάζονται ορισμένες πραγματικές καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής.

Στο δεύτερο μέρος, που αποτελείται από τα κεφάλαια 7 έως και 12, αναλύεται το περιεχόμενο των σημαντικότερων προβλημάτων της οικονομικής πολιτικής, τα οποία συνιστούν τους αντίστοιχους θεμελιώδεις της σκοπούς. Τα προβλήματα διερευνώνται και θεωρητικά, αλλά ιδιαίτερα όσον αφορά την εξέλιξή τους στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας, ενώ γίνονται συγκρίσεις της εξέλιξης αυτής με τις αντίστοιχες των υπόλοιπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αυτές τις εξελίξεις και τις συγκρίσεις αντλούνται συμπεράσματα χρήσιμα σε όσους απασχολεί η οικονομική πολιτική της χώρας μας, η οποία χαρακτηρίζεται από ασυνέπειες ως προς τους στόχους της και αναποτελεσματικότητες ως προς τα μέσα που χρησιμοποιούνται. Αυτές οι αδυναμίες έχουν πλέον καταστεί δομικές και είναι εμφανείς στα οικονομικά προγράμματα που καταρτίστηκαν [είτε ήταν «προγράμματα σύγκλισης», είτε «προγράμματα σταθερότητας και ανάπτυξης», είτε «προγράμματα μακροοικονομικής (οικονομικής και δημοσιονομικής) προσαρμογής»].

Στο τρίτο μέρος, που αποτελείται από το κεφάλαιο 13, παρουσιάζονται οι γενικές αρχές διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διερεύνηση της νομισματικής και της δημοσιονομικής πολιτικής. Εξετάζεται επίσης το ζήτημα του συντονισμού της γενικότερης οικονομικής πολιτικής των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, περιγράφεται διεξοδικά το σύστημα της νέας οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχει εξελιχτεί μετά το 2013 και επιχειρείται μια πρώτη αξιολόγησή του. Αναλύονται επίσης οι μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Τέλος, εξετάζεται η διαδικασία αποχώρησης ενός κράτους-μέλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγγραφέας

Βαβούρα Χαρά

Η Χαρά Βαβούρα είναι Δρ. Οικονομικών. Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (B.Sc. και M.Sc.), στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (M.Phil., Econ.) και στο Πανεπιστήμιο του Nottingham (Ph.D., Econ.).

Βαβούρας Ιωάννης Σ.

Ο Ιωάννης Βαβούρας είναι Ομότιμος Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Υπηρέτησε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο κατά την περίοδο 1980-2017. Από τον Ιούλιο του 1996 μέχρι και τον Αύγουστο του 2017 ήταν Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής στον Τομέα Οικονομίας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Διετέλεσε δύο φορές Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου και τρεις φορές Πρόεδρος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης. Υπήρξε επίσης Διευθυντής του Κέντρου Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΚΕΔΙΒΑ) του ιδίου Τμήματος. Έχει διατελέσει Επίτιμος Συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Public Sector Economics Research Centre του Πανεπιστημίου του Leicester, καθώς και Συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Centre for European Economic Studies του ιδίου Πανεπιστημίου.
Στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης διδάσκει τα μαθήματα «Οικονομική Πολιτική» και «Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης», ενώ στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του το μάθημα «Οικονομική Πολιτική».
Γεννήθηκε στη Ρόδο όπου και έλαβε τις εγκύκλιες γνώσεις του. Σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο του Leicester. Το ελληνόγλωσσο και ξενόγλωσσο ερευνητικό και διδακτικό έργο του εκτείνεται σε πάνω από 150 δημοσιεύσεις (βιβλία, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, τετράδια εργασίας, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους κτλ.) και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των θεμάτων της οικονομικής πολιτικής, με έμφαση κατά τα τελευταία έτη στα θεσμικά οικονομικά.