Ιατρική
Δημοκρατία, πολίτες και πολιτική υγείας
Συλλογικό έργο
50,88
Ιατρική
Δημόσια υγεία και κοινωνική πολιτική: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του
Συλλογικό έργο
Δίκαιο
Δίκαιο της υγείας
Μητροσύλη, Μαρία
33,92
Ιατρική
Διοίκηση και διαχείριση νοσοκομείου
Γούλα, Ασπασία Β.
42,40
Ιατρική
Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής
Συλλογικό έργο
26,50
Ιατρική
Εισαγωγή στη δερματολογία
19,08
Αισθητική
Εισαγωγή στην αισθητική επιστήμη
Πατζίκα, Τιμοθέα
21,20
Ιατρική
Εφαρμοσμένη Κοινωνική Πολιτική
Σούλης, Σωτήρης
90,10
Αισθητική
Η αισθητική επιστήμη αρωγός στην ψυχική υγεία
Τσιγώνια – Ευλογιά, Αλεξάνδρα
5,83
Αισθητική
Η αισθητική επιστήμη στη δεκαετία 2000
Πρωτόπαπα, Ευαγγελία Ε.
13,78
Ιατρική
Η αναζήτηση της ποιότητας στην υγεία και τη φροντίδα υγείας
Συλλογικό έργο
5,30
Ιατρική
Η αναμόρφωση της φαρμακευτικής πολιτικής
Συλλογικό έργο
9,54