Λογιστική

Λογιστική
Γενική χρηματοοικονομική λογιστική
Φίλιος, Βασίλειος Φ.
Λογιστική
Γνωμοδοτήσεις εθνικού συμβουλίου λογιστικής
11,66
Λογιστική
Διεθνή λογιστικά πρότυπα 2009
Βλάχος, Χρίστος
116,60
Λογιστική
Διεθνή λογιστικά πρότυπα 2009
Βλάχος, Χρίστος
106,00
Λογιστική
Διοικητική λογιστική
Williams, Jan R.Haka, Susan F.Bettner, Mark S.Carcello, Joseph V.Ντόκας, Ιωάννης Γ.
Λογιστική
Ελεγκτική
Meigs, Walter B.
61,48
Λογιστική
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
Παπαδημητρόπουλος, Άγγελος Θ.
12,72
Λογιστική
Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
Αισιόπουλος, Κωνσταντίνος
Λογιστική
Εφαρμογές – Γνωματεύσεις – Υποχρεωτικοί λογαριασμοί ΓΛΣ
Βαρβάκης, Κωνσταντίνος Α.
55,65
Λογιστική
Η αναλυτική λογιστική της εκμεταλλεύσεως κατά το ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο
Βαρβάκης, Κωνσταντίνος Α.
63,00
Λογιστική
Η αναλυτική λογιστική της εκμεταλλεύσεως κατά το ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο
Βαρβάκης, Κωνσταντίνος Α.
55,65
Λογιστική
Κοστολόγηση και κοστολογική οργάνωση
Βαρβάκης, Κωνσταντίνος Α.
111,30