0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι
Οικονομία
Αναθεώρηση του συντάγματος και οικονομία
Καζάκος, Πάνος Β.
12,72
Οικονομία
Ανάλυση της ελληνικής οικονομίας
Μητσόπουλος, Μιχάλης
23,32
Ελληνική Οικονομία
Ανάπτυξη και εθνικός προγραμματισμός
Κοντογιώργης, Διονύσιος Δ.
20,14
Οικονομικά
Αναπτυξιακές πολιτικές για μεθοριακές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τσέτσης, Σταύρος Χ.
16,96
Οικονομία
Ανταγωνιστικότητα και τεχνολογία στην Ελλάδα
Συλλογικό έργο
23,32
Χρήμα & Τράπεζες
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ελληνικών εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου
Δελής, Κωνσταντίνος Γ.
7,42
Οικονομία
Απλά μαθήματα οικονομίας
Λιανός, Θεόδωρος Π.
Οικονομική Ιστορία - Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
Από την ενορία στο χρηματιστήριο
Πρόντζας, Ευάγγελος Δ.
44,52
Οικονομία
Από την κρίση στη βιώσιμη ανάπτυξη
Συλλογικό έργο
26,50
Οικονομικά
Αρχαία και βυζαντινή οικονομική ιστορία
Ρηγίνος, Θεοχάρης Δ.
14,84
Ελληνική Οικονομία
Αρχαιοελληνική πρωτοπορία στα οικονομικά
Καραγιάννης, Αναστάσιος Δ.
19,08
Κοινωνικές Επιστήμες
Αρχές επιστημονικού μάνατζμεντ
Taylor, Frederick Winslow 1856-1915
12,72