Δίκαιο

Δίκαιο
Equal Treatment and the European Legal Order
Κατσιγιάννη – Παπακωνσταντίνου, Μαρία
11,66
Δίκαιο
EU Gender Equality Law
Χίου – Μανιατοπούλου, Θεοδώρα
33,39
Δίκαιο
Shakespeare and Law
Πολίτη, Τζίνα, 1930-
1,06
Δίκαιο
ΑΚ 320 επ.
Κεφάλας, Χαρίλαος Ν.
5,83
Δίκαιο
Ακυβέρνητες ροές
Ανάγνου, Μαίρη
37,10
Δίκαιο
Βρόμικο χρήμα
Gilmore, William C.
19,08
Δίκαιο
Για μια διεύρυνση των κοινωνικών δικαιωμάτων
16,96
Δίκαιο
Γνωμοδοτήσεις κοινωνικού δικαίου
Κρεμαλής, Κωνσταντίνος Δ.
45,58
Δίκαιο
Γνωμοδοτήσεις κοινωνικού δικαίου
Κρεμαλής, Κωνσταντίνος Δ.
25,44
Δίκαιο
Δασικό δίκαιο
Κεμίδης, Κώστας Σ.
2,12
Δίκαιο
Δημιουργώντας ικανότητες
Nussbaum, Martha C.
9,54
Δίκαιο
Δημόσιο διεθνές δίκαιο
Nguyen, Quoc Dinh
4,24