Ψυχολογία

Κοινωνικές Επιστήμες
Εισαγωγή στην ψυχολογία του Hilgard
Συλλογικό έργο
80,56
Κοινωνικές Επιστήμες
Εισαγωγή στην ψυχολογία του Hilgard
Συλλογικό έργο
68,90
Κοινωνικές Επιστήμες
Εισαγωγή στην Ψυχολογία των Atkinson και Hilgard
Nolen-Hoeksema, SusanFredrickson, Barbara L.Loftus, Geoffey R.Lutz, Christel
84,80
Κοινωνικές Επιστήμες
Εισαγωγή στις γνωστικές λειτουργίες
Σαμαρτζή, Σταυρούλα
14,84
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Stapleton, Merv
15,90
Κοινωνικές Επιστήμες
Ελπίδα και Απελπισία
Συλλογικό έργο
31,80
Κοινωνικές Επιστήμες
Ενδοσχολική βία και σχολικός εκφοβισμός
Τρίγκα – Μερτίκα, Ελένη Δ.
15,90
Κοινωνικές Επιστήμες
Επικινδυνότητα και κοινωνική ψυχιατρική
19,08
Κοινωνικές Επιστήμες
Επικοινωνία, συνεργασία, πληροφορία
Σακαλάκη, Μαρία
12,72
Κοινωνικές Επιστήμες
Επιμόρφωση ενηλίκων
7,42
Κοινωνικές Επιστήμες
Επιστημονικά τεκμηριωμένη ψυχοθεραπεία
Κουστένη, Ιωάννα Δ.
26,50
Κοινωνικές Επιστήμες
Επιστημονικός λόγος περί κοινωνικών αναπαραστάσεων και ιδεολογιών
Μαντόγλου, ΆνναΜελέτη, Κυριάκος
23,32