Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα

Θεωρία και ασκήσεις

ISBN978-960-02-3883-9
Σελίδες606
Έτος πρώτης έκδοσης2022
Έτος τρέχουσας έκδοσης2022
Σχήμα 17 x 24

42,40

Σε απόθεμα

Η Επιχειρησιακή Έρευνα είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο που αφορά την ανάπτυξη, μελέτη και εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων για τη λήψη αποφάσεων σχετικών με τον βέλτιστο σχεδιασμό και έλεγχο οργανωμένων συστημάτων. Το βιβλίο αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια.

Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η θεωρία του Γραμμικού Προγραμματισμού που αποτελεί τον πιο βασικό κλάδο της Επιχειρησιακής Έρευνας. Παρουσιάζονται οι κύριες έννοιες, καθώς και η σημαντικότερη μέθοδος επίλυσης του αντίστοιχου προβλήματος, η μέθοδος Simplex. Επιπλέον, εξετάζονται κάποια προχωρημένα θέματα όπως η Δυϊκότητα, η Ανάλυση Ευαισθησίας και ο Παραμετρικός Γραμμικός Προγραμματισμός.

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποιες ειδικές περιπτώσεις Γραμμικού Προγραμματισμού που έχουν μελετηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία και εφαρμοστεί στην πράξη. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται μια εισαγωγή στα Προβλήματα Μεταφοράς, Ανάθεσης και Ανάλυσης Δικτύων. Τέλος, γίνεται μια εισαγωγή στις περιοχές του Ακέραιου Προγραμματισμού και της Θεωρίας Παιγνίων.

Το τρίτο κεφάλαιο αφιερώνεται στον Δυναμικό Προγραμματισμό που επιλύει προβλήματα βελτιστοποίησης όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται ακολουθιακά. Περιγράφεται η βασική θεωρία και μελετώνται κάποια κλασικά προβλήματα, όπως της Αντικατάστασης-Συντήρησης Μηχανημάτων, του Ελέγχου Αποθεμάτων, της Κατανομής Πόρων και του Περιπλανώμενου Πωλητή.

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στη θεωρία και τις εφαρμογές του Μη-Γραμμικού Προγραμματισμού. Με αυτόν τον τρόπο επεκτείνεται η εργαλειοθήκη του Επιχειρησιακού Ερευνητή ώστε να μπορεί να λύνει προβλήματα που υπερβαίνουν τις δυνατότητες επίλυσης που προσφέρει ο Γραμμικός Προγραμματισμός.

Το βιβλίο εστιάζει κυρίως στο ντετερμινιστικό μέρος της Επιχειρησιακής Έρευνας, δηλαδή στη μελέτη μοντέλων στα οποία όλες οι παράμετροι είναι γνωστές και δεν υπεισέρχεται καθόλου η τυχαιότητα. Είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να γίνει κατανοητό από φοιτητές και ερευνητές με βασικές γνώσεις Απειροστικού Λογισμού και Γραμμικής Άλγεβρας. Βασικό του χαρακτηριστικό είναι η ισορροπημένη παρουσίαση που περιλαμβάνει τόσο την αναλυτική περιγραφή της θεωρίας όσο και μια πλούσια συλλογή παραδειγμάτων. Επιπλέον, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ασκήσεων των οποίων περιλαμβάνονται και οι λύσεις, όπως και επιπλέον άλυτα προβλήματα. Μια εισαγωγή στο στοχαστικό μέρος της Επιχειρησιακής Έρευνας, που περιλαμβάνει μεθόδους και μοντέλα στα οποία η τυχαιότητα παίζει σημαντικό ρόλο, παρουσιάζεται στο βιβλίο «Στοχαστικά Μοντέλα στην Επιχειρησιακή Έρευνα» του πρώτου συγγραφέα.

Συγγραφέας

Αντώνης Οικονόμου

Ο Αντώνης Οικονόμου ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1999 από το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το 2001 διορίστηκε Λέκτορας στο Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο οποίο υπηρετεί μέχρι σήμερα ως Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας. Διδάσκει μαθήματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Πιθανοτήτων στο Τμήμα Μαθηματικών και μαθήματα Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Γενικών Μαθηματικών σε άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Έγραψε το τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Επιχειρησιακή Έρευνα, στη Διοίκηση Λειτουργιών, στις Εφαρμοσμένες Πιθανότητες, στη Θεωρία Παιγνίων και στη Μαθηματική Βιολογία. Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει πάνω από 70 εργασίες που έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, μεταξύ των οποίων τα κορυφαία στις περιοχές τους Operations Research, Productions and Operations Management, European Journal of Operational Research και Journal of Mathematical Biology.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Το βασικό πτυχίο του είναι από το Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, ενώ έλαβε Μάστερ από το University of California, Los Angeles, USA, καθώς και από το ΕΚΠΑ. Είναι διδάκτωρ του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ με επιβλέποντα τον Δ. Φακίνο.

Δημήτριος Φακίνος

Ο Δημήτρης Φακίνος ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1984 από το Τμήμα Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 1991 διορίστηκε Αναπληρωτής Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας στο Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) από το οποίο αφυπηρέτησε το 2019. Αυτά τα 35 χρόνια, δίδαξε ένα πλήθος μαθημάτων Επιχειρησιακής Έρευνας και ένα μέρος της πείρας του αποτυπώνεται σε αυτό το βιβλίο, στο οποίο έγραψε τα τρία πρώτα κεφάλαια.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Επιχειρησιακή Έρευνα και την Εφαρμοσμένη Θεωρία Πιθανοτήτων με έμφαση στις Ουρές Αναμονής. Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει πάνω από 30 εργασίες που έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, μεταξύ των οποίων τα κορυφαία στις περιοχές τους, Operations Research, Advances in Αpplied Probability, Journal of Applied Probability, Stochastic Processes and Applications και Queueing Systems.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Το βασικό πτυχίο του είναι από το Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, ενώ έλαβε Μάστερ (με τιμητική διάκριση) και Διδακτορικό Δίπλωμα από τη Σχολή Μαθηματικών Σπουδών του University of Essex, UK, με επιβλέποντα τον C.B. WInsten.